משרד עורכי דין אריאלה גפן לוגו
משרד עורכי דין אריאלה גפן לוגו
ariela_logo_005_icon_trans

תאונת דרכים אופניים חשמליים: סיכונים, מי ישלם פיצוי ומתי?

עורך דין תאונות אופניים חשמליים
חוק נפגעי תאונות דרכים? מי זכאי לפיצוי? מה לעשות במקרה של תאונת עם אופניים חשמליים? את מי ניתן לתבוע? חשיבות התיעוד הרפואי

Share This Post

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

תאונת דרכים אופניים חשמליים: סיכונים, מי ישלם פיצוי ומתי?

מאת עו"ד אריאלה גפן – משרד עורכי דין נזיקין

בישראל ישנו גידול משמעותי ברוכבי האופניים החשמליים והקורקינטים החשמליים עד כדי שקשה לא לראות את הרוכבים מדי יום ביומו על הכביש או על המדרכה. הרוכבים לעיתים מהווים סכנה להולכי הרגל על המדרכות ואף מסכנים את עצמם בפציעות קשות בעת הרכיבה על הכביש – העדר כיסוי ביטוחי חושף את הרוכבים לסיכונים משפטיים כמו תביעות נזיקין כספיות גבוהות ובמקרים רבים עלולים הרוכבים למצוא את עצמם ללא פיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו להם בתאונת הדרכים. (תאונות דרכים עם אופניים חשמליים סטטיסטיקה), 

למשרדנו מגיעים עשרות נפגעי תאונות דרכים עם אופניים חשמליים אשר אינם מודעים לזכויות המשפטיות וכי הינם זכאים לפיצוי כספי בגין תאונת הדרכים, לצערנו הרב חלקם הרב נפגע בצורה קשה מאוד עם פגיעות גוף כמו שברים, צלקות ואף נכות גבוהה – משרדנו הצליח להשיג פיצוי כספי גבוה בשביל אותם הלקוחות. 

מכאן, במידה ונפגעתם בתאונות אופניים חשמליים, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין לתאונות דרכים בעל ידע מקצועי ובקיא בחוק ובפסיקה בתאונות אופניים חשמליים או קורקינטיים חשמלים כמו עורכת הדין אריאלה גפן.

עורך דין תאונות אופניים חשמליים – חוק נפגעי תאונות דרכים

חוק נפגעי תאונות דרכים קובע הסדר מיוחד ומקל עבור נפגעים בתאונת דרכים שנפגעו מכלי רכב מנועי. על-פי החוק אין כל חשיבות למרכיב האשמה או האחריות לתאונת הדרכים, ולכן אין צורך להוכיח רשלנות של גורם כלשהו לתאונה והנפגע זכאי לקבל פיצויים מבעל הרכב הפוגע.

בעניינו, חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אינו חל על אופניים חשמליים שכן אין הם חוסים תחת ההגדרה של רכב מנועי, כמו כן החוק לא מחייב לבטח את האופניים החשמליים בביטוח חובה ולפיכך במקרה שרוכב אופניים יפגע בהולך רגל הוא יהיה חשוף לתביעה נזיקית שעלולה להגיע למאות אלפי שקלים חדשים ואף רוכב האופניים חשוף בעצמו לפגיעות קשות במקרה של פגיעה בהולך רגל.

סקירת פסקי הדין בענייני תאונות אופניים חשמליים 

בית משפט שלום

בפסק-דין תקדימי שניתן ע"י כבוד השופט, אלדד נבו, נקבע כי אופניים חשמליים, מהווים "רכב מנועי" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חוק הפלת"ד). המשמעות של הכרעה זו, כי כל רוכב אופניים חשמליים צריך להיות מבוטח בביטוח חובה, אחרת אינו זכאי לפיצוי, לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. כיום, רוכבי האופניים החשמליים אינם מבוטחים בביטוח חובה, ורוב חברות הביטוח אינן מציעות ביטוח לאופניים חשמליים מה שמותיר את רוכבי האופניים החשמליים או הקורקינטיים החשמלים חשופים לתביעות כספיות גבוהות במקרה של תאונה עם אופניים חשמליים ן\או פגיעה בהולכי רגל, או שישארו חסרי פיצוי כספי במקרה ונפגעו בעצמם.

תאונות אופניים חשמליים בית משפט עליון

על פסק דין בית משפט העליון נקבע כי אופניים חשמליים אינם "רכב מנועי" מפי עורך דין תאונות אופניים חשמליים

ביום ה- 12.10.2020 ניתן פסק דין תקדימי בבית המשפט העליון ובו נקבע כי אופניים חשמליים אינם "רכב מנועי", מכאן במקרה של תאונת דרכים בין אופניים חשמליים לבין רכב – רוכב האופניים החשמליים יוגדר כהולך רגל ויהיה זכאי לקבל פיצוי כספי בגין תאונת הדרכים על פי חוק הפלת"ד וזאת ללא קשר לשאלת אשמתו של רוכב האופניים בתאונת הדרכים.

החלטה חשובה זו של בית המשפט העליון מאפשרת לנפגעי תאונות אופניים חשמליים לקבל פיצוי כספי בגין תאונת הדרכים, כמו גם נפגעי תאונת אופניים חשמליים שהיו מעורבים בתאונה קודם למתן ההחלטה בבית המשפט העליון, למעט במקרים שכבר ניתן פסק דין או שהתובע חתם על פשרה.

יודגש, כי במקרה של תאונת דרכים בין אופניים חשמליים לבין הולך רגל לא יחול חוק הפלת"ד מכאן הולך הרגל לא יוכל לתבוע על פי חוק הפלת"ד, אלא יהיה עליו להגיש תביעת נזיקין נגד הפוגע.

להלן ציטוטים מפסק הדין:

לסיווג אופניים חשמליים כרכב מנועי לצורך חוק הפיצויים, יש השלכות משמעותיות. כך, הסיווג קובע את סוג התביעה לה זכאי הנפגע להגיש, את זהות החייב בפיצוי, וכן יש לו השלכה על גובה הפיצוי. כפי שממחישים שני המקרים שלפנינו, תהא ההכרעה אשר תהא, יוותר אחד מהשחקנים מחוץ לד' אמותיו של חוק הפיצויים. 

כמו כן, ככל שנסווג את האופניים חשמליים כ"רכב מנועי" לצורך חוק הפיצויים, אזי תחול חובת ביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן: פקודת הביטוח) על רכיבה באופניים חשמליים. זאת, כאשר נכון לעת הזו לא ניתן לרכוש פוליסת ביטוח חובה לאופניים חשמליים תקניים, ולא ניתן לאשר שיווק פוליסת ביטוח חובה לאופניים חשמליים שאינם תקניים, בהיותם בלתי חוקיים, ופוליסה כאמור תהיה חוזה בלתי חוקי.

כפי שיוסבר להלן, קביעה כי אופניים חשמליים אינם נחשבים לרכב מנועי כהגדרתו בחוק, תביא לתוצאה לפיה בתאונת דרכים בין רכב מנועי לאופניים חשמליים, דינו של רוכב אופניים חשמליים יהא כדין הולך רגל, והוא יהיה זכאי לפיצויים לפי החוק ממבטח הרכב. מן העבר השני, הולך רגל שייפגע מאופניים חשמליים לא יזכה לפיצוי מכוח החוק, ועלול למצוא עצמו מפוצה באופן חלקי על נזקיו או להיוותר ללא פיצוי אם לא יימצא מזיק ממנו יוכל להיפרע. לעומת זאת, הקביעה כי אופניים חשמליים הם בגדר "רכב מנועי", תביא לתוצאה לפיה בתאונת דרכים בין רכב מנועי לאופניים חשמליים, דינו של רוכב אופניים חשמליים כדין מי שנהג ללא ביטוח, והוא לא יהיה זכאי לפיצויים לפי החוק ממבטח הרכב. 

אולם, הולך רגל שייפגע מאופניים חשמליים יפוצה בהעדר ביטוח על ידי קרנית, וזו תוכל לחזור על נהג האופניים החשמליים בהתאם לסעיף 9 לחוק. כל אחד מהתרחישים גוזר את זכויותיהם של נוסעים הנלווים לנוהג על האופניים החשמליים, התלויים והיורשים של הנפגעים נהגי האופניים החשמליים, הכל בהתאם להוראות חוק הפיצויים.

את מי ניתן לתבוע במקרה של תאונת דרכים עם אופניים חשמליים?

 

א. תאונת דרכים בעקבות בור בכביש

במקרה של תאונות אופניים חשמליים כאשר הרוכב נפל מהאופנים החשמליים ללא מעורבות של רכב מנועי אחר ניתן במקרים מסוימים להגיש תביעה נזיקית נגד המועצה המקומית, עירייה או מע"צ במקרה והייתה רשלנות מצדם כמו מהמורה על הכביש או בור שגרם לנפילת רוכב האופניים החשמליים או הקורקינט החשמלי.

ב. תאונת דרכים בין הולך רגל ורוכב אופניים חשמליים?

במקרה בו הולך רגל נפגע מאופניים חשמליים, התביעה היא אישית כנגד רוכב האופניים. במידה והרוכב לא מבוטח הולך הרגל רשאי להגיש תביעה נזיקית נגד רוכב האופניים החשמליים על מנת לקבל פיצויים בגין נכות, כאב וסבל, הוצאות רפואיות, הפסדי שכר ועוד..

כאמור, לאחר פסק הדין שניתן בבית המשפט העליון ובו נקבע כי אופניים חשמליים אינם נחשבים לרכב מנועי, מכאן אין כל חובה על רוכבי האופניים החשמליים לבטח את האופניים בפוליסת ביטוח חובה כמו ברכב, לכן הולך רגל שנפגע מאופניים חשמליים לא יוכל לתבוע את חברת הביטוח, אלא להגיש תביעה אישית נגד רוכב האופניים החשמליים.

חשוב לציין כי בתאונות דרכים מעין אלו חלוקת האחריות בגין התאונה תוכרע על ידי בית המשפט על מנת לקבוע את הפיצוי הכספי, כמו במקרה שהולך רגל שנפגע כתוצאה מרשלנות שלו, מכאן יכול להיות כי לא יהיה זכאי לכל פיצוי כספי. 

ג. תאונת דרכים של אופניים חשמליים עם רכב?

רוכב אופניים חשמליים אשר נפגע בתאונה בה היה מעורב כלי רכב מנועי זכאי לפיצויים כספיים בגין נזק הגוף שנגרם לרוכב לו וזאת על פי חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים, ומכאן רוכב אופניים חשמליים או הקורקינט החשמלי אשר נפגע בתאונת הדרכים שבה היה מעורב כלי רכב מנועי (מכונית, משאית, אופנוע ועוד) יוכל הנפגע לתבוע את חברת הביטוח של הרכב המנועי שהיה מעורב בתאונה על מנת לקבל פיצויים מרביים בגין תאונות הדרכים.

יודגש, חשוב להתייעץ עם עורך דין תאונות אופניים חשמליים ככל שניתן קרוב למועד אירוע תאונות הדרכים כדי לבסס תיק תביעה בהצלחה.

ד. תאונת אופניים חשמליים של תלמידים  – תביעה באמצעות ביטוח תאונות אישיות תלמידים

סעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה קובע כי כל תלמיד הזכאי לחינוך חינם חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד. מדובר בביטוח תאונות שחל על התלמיד בכל ימות השנה, בכל שעות היום ובכל מקום בו נמצא התלמיד, גם במוסד החינוכי וגם מחוצה לו, אפילו בבית. 

הביטוח הוא קבוצתי שאנו ההורים משלמים בגינו במסגרת תשלומי הורים. מכאן, תלמיד שנפגע כתוצאה מרכיבה על אופניים חשמליים יוכל לתבוע את הפוליסה לתאונות אישיות בה הוא מבוטח 24 שעות ביממה ובכל ימות השנה כמו גם בחופש הגדול.

** יודגש – לרב הפוליסה לביטוח תלמידים מחריגה תאונות דרכים.

ה. עורך דין תאונות אופניים חשמליים – מה לעשות במקרה של תאונת אופניים חשמליים בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה?

במקרה של תאונת אופניים חשמליים או קורקינטים חשמליים שארעה בדרך לעבודה או במהלך העבודה או בחזרה מהעבודה – תאונה זו מוגדרת בחוק הביטוח לאומי כתאונת עבודה, לפיכך הנפגע בתאונת האופניים החשמליים יהיה זכאי לקבל פיצוי מביטוח לאומי או מחברת הביטוח של הרכב הפוגע. יודגש, חשוב להתייעץ עם עורך דין תאונות אופניים חשמליים או עורך דין תאונת קורקינט חשמלי

ו. תביעה נזיקית – דמי תאונה ביטוח לאומי

במקרה של תאונת אופניים חשמליים אחרת אשר נגרם נזק גופני בגינו רוכב\ת האופניים נאלץ נעדר מעבודתו, ייתכן וניתן לתבוע את המוסד לביטוח לאומי בתביעה לדמי תאונה ונמליץ לפנות לעורך דין תאונות אופניים חשמליים על מנת לקבל חוות דעת משפטית נכונה וכיצד לפעול מול המוסד לביטוח לאומי.

ז. תאונת פגע וברח עם אופניים חשמליים

במקרה של תאונות פגע וברח עם אופניים חשמליים, מעמדו של רוכב האופניים החשמליים הינו כמעמד של הולך רגל, מכאן ניתן יהיה להגיש תביעה לקבלת פיצוי כספי מ-"קרנית" – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים אשר נועדה לפצות נפגעי תאונות דרכים במקרים של תאונות פגע וברח.

יודגש, כי צריך להוכיח במקרה כזה שרוכב האופניים עשה ככל שביכולתו לאתר את הרכב הפוגע, כמו כן כי התאונה נגרמה מפגיעה של הרכב ולכן צריך לשמור את כל הראיות שברשותך לעניין תאונת הדרכים כמו עדים, צילומים ועוד.

אם נפגעת בתאונת אופניים חשמליים או קורקינט חשמלי ונהג הרכב ברח ממקום התאונה מבלי להשאיר פרטים, ניתן יהיה לתבוע מבלי קשר לשאלת אשמתך בתאונות הדרכים – במקרה דנן, רצוי לפנות לעורך דין תאונות אופניים חשמליים. 

ח. עורך דין תאונות אופניים חשמליים – ביטוחיים פרטיים

במידה ורכשתם ביטוח פרטי כמו ביטוח תאונות אישיות או פוליסת אובדן כושר עבודה רצוי להתייעץ עם עורך דין תאונות דרכים מומחה בתחום על מנת לקבל חוות דעת נכונה ובדיקה האפשרות להגשת תביעה על פי הביטוח הפרטי שברשותך.

 

עורך דין תאונות דרכים – מה הפיצוי הכספי שאפשר לקבל בגין תאונת אופניים חשמליים או קורקינט

למשרדנו מגיעים לקוחות רבים אשר נפגעו בתאונת אופניים חשמליים או תאונת קורקינט ומבקשים לדעת מהו הפיצוי הכספי שמגיע להם בגין תאונת הדרכים – חשוב לציין כי הפיצוי הכספי מורכב ממספר גורמים אשר משפיעים על הפיצוי הכספי כמו גיל הנפגע, הפסדי השתכרות לעתיד ולעבר, אחוזי הנכות הרפואית או התפקודית כפי שייקבעו ע"י רופא מומחה, הוצאות רפואיות, עזרת צד ג'.

מכאן, חשוב להתייעץ עם  עורך דין תאונות דרכים מומחה שמתמחה בתאונות אופניים חשמליים שכן הבנה מעמיקה של הגורמים אשר משפיעים על גודל הפיצוי הכספי עוד בשלבים המקדימים ישפיעו על גודל הפיצוי במהלך התביעה נגד חברות הביטוח, שיעשו ככל שביכולתן להוריד את גודל הפיצוי.

 

עורך דין תאונות אופניים חשמליים – מה לעשות במקרה של תאונת דרכים עם אופניים חשמליים?

מדי שנה מוגשות בישראל אלפי תביעות בגין תאונות דרכים. התביעות הנפוצות ביותר עוסקות בנפגעי אופניים חשמליים או קורקינטים חשמליים. חברות הביטוח משלמות מדי שנה סכומי כסף גדולים מאוד בעקבות אותן תביעות. בתי המשפט מייחסים חשיבות רבה לתיאור התאונה במסמכים הרפואיים, בפרט כשמדובר במסמכי הטיפול הראשוני, ולכן חייב כל נפגע להקפיד על מסירת הפרטים לגורמים המטפלים, לא רק באשר למהות הפגיעה אלא גם באשר לסיבת הפגיעה, ולוודא כי אמנם דבריו נרשמו בצורה נכונה.

אם נפצעת או נפגעת בתאונת דרכים בעת רכיבה על אופניים חשמליים או קורקינט חשמלי, ככל וניתן ובמידת האפשר נסו לצלם את אזור התאונה, בקשו לקבל פרטים אישיים של אנשים אשר נכחו באירוע או ראו את תאונת הדרכים

במידת האפשר, ואם מדובר בתאונת דרכים עם אופניים חשמליים שנפגעתם, נסו להזמין משטרה לאזור התאונה ובקשו ממשטרת ישראל אישור על התאונה

מומלץ לפנות לעורך דין תאונות אופניים חשמליים קרוב ככל שניתן לאירוע התאונה על מנת לפעול נכון ולהגדיל את סיכויי התביעה.


עורך דין תאונות אופניים חשמליים – עו"ד אריאלה גפן

עו"ד אריאלה גפן בעלת ניסיון משפטי רב בדיני נזיקין ומביאה עימה מקצועיות ללא פשרות בתביעות מורכבות של תאונות אופניים חשמליים או קורקינטים חשמליים. 

חשוב להדגיש, כי לא בכל מקרה קיימת עילה להגשת תביעת נזיקית, וכי כדי להוציא את המקסימום בגין הנזק שנגרם לרוכב האופניים החשמליים ובשל המורכבות של הנושא והמומחיות הנדרשת, מומלץ לבחור בעורך דין תאונות אופניים חשמליים מיומן ומקצועי שיצליח להוכיח שמדובר בתאונת דרכים או כתוצאה מרשלנות ואת הנזק הפיזי או הנפשי שנגרם לנפגע. 

במשרד עורכי הדין אריאלה גפן אנו מטפלים בתביעות תאונות אופניים חשמליים באופן מקצועי ואמין, תוך היעזרות במיטב הרופאים והמומחים על מנת לקבל תמונה מדויקת וחוות דעת מתאימה עד לניצחון בהליך המשפטי וקבלת סכום פיצוי מקסימלי.

חשוב לציין, כי עורך דין תאונות דרכים מומלץ כמו עו"ד אריאלה גפן היא שתייצג אתכם במהלך הגשת תביעת בגין נזקי הגוף לכל אורך ההליך המשפטי באופן אישי ומסור ותלווה אתכם בזמינות מרבית וללא פשרות, לכן חשוב מאוד לקבל ייצוג משפטי בעל ידע נרחב בתחום הנזיקין שכן נדרש ידע מקצועי רחב של החוק והפסיקה בתחום. ואם נפגעתם בתל אביב ואתם זקוקים עורך דין תאונות אופניים חשמליים תל אביב, אתם מוזמנים לפגישת ייעוץ בסניף בתל אביב.

לאור הנסיון הרב של עורכת הדין אריאלה גפן אשר ייצגה בעברה את חברות הביטוח הגדולות בישראל בתביעות תאונות דרכים, היכרות מעמיקה זו מעניקה למשרד יתרון משמעותי בהבנה האסטרטגיה המשפטית של חברות הביטוח ואת קווי ההגנה שלהן בתאונות אופניים חשמליים או קורקינט חשמלי.

צרו קשר עוד היום בטלפון 0733-752-766 עם עורכת הדין אריאלה גפן לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא

אופניים חשמליים תאונת דרכים

אופניים חשמליים תאונות

תאונת אופניים חשמליים

תאונות דרכים אופניים חשמליים

עורך דין תאונות אופניים חשמליים תל אביב

עורך דין קורקינט חשמלי

ביטוח קורקינט חשמלי

תאונות דרכים אופניים חשמליים

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ללא עלות וללא התחייבות

את הניסיון העשיר שצברה בייצוג חברות הביטוח הגדולות בישראל כעורכת דין בכירה בתיקי תאונות דרכים מורכבים רתמה עו"ד אריאלה גפן לטובת משרד עורכי דין נזיקין שהקימה  על מנת לשרת את נפגעי תאונת הדרכים מול חברות הביטוח.

ההיכרות עם הביורוקרטיה, אופן התנהלות המערכת המשפטית והגופים השונים, לרבות חברות הביטוח, משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי, מאפשרת לעו"ד אריאלה גפן להשתמש בכלים וידע שצברה הודות לניסיון של למעלה מ- 20 שנה.

ההתמחות של עו"ד אריאלה גפן בתביעות ביטוח ונזיקין מאפשרת לה לנהל תיקי  מורכבים וקשים לרבות בתאונות דרכים, רשלנות רפואית, תאונות עבודה ותאונות אופניים חשמליים ולהבטיח ללקוחותיה אפס פשרות באשר למיצוי זכויותיהם המלאות בצורה המקצועית והטובה ביותר.

לייעוץ משפטי ובניית תוכנית פעולה ממוקדת ואישית אנא השאירו פרטים וניצור עמכם קשר

תשלום על פי הצלחה בלבד

More To Explore

עורך דין מומלץ לתאונות דרכים בתל אביב - עו"ד אריאלה גפן
מאמרים משפטים

האם מגיע לנוסע ברכב פיצוי כספי בגין תאונת דרכים לאחר שלנהג הרכב לא היה ביטוח?

במקרה של תאונת דרכים כאשר במועד התאונה לרכב הוצאה פוליסת ביטוח חובה על פי חוק, אך לנהג הרכב לא היה במועד התאונה רישיון נהיגה בתוקף ו\או אם לא היה רישיון נהיגה כלל במקרה דנן נהג הרכב לא יהיה זכאי לתבוע פיצויים מחברת הביטוח, אך הנוסעים במידה ונפגעו יוכלו לתבוע את קרנית.

תאונת עבודה מה עושים - שליח פיצה
מאמרים משפטים

מעל 5 מיליון שקל לשליח פיצה שנפגע בתאונת אופנוע בעבודה

בגין תאונת דרכים שבה נפגע שליח פיצה במסגרת העבודה, נמצא שהוא זכאי לפיצוי כספי שעמד על מחצית השכר החודשי שלו בלבד. במסגרת התביעה שהוגשה נבחנו מרכיבי השכר של התובע ובמסגרת זו הוכנסו גם הטיפים שקיבל ללא דיווח לרשויות המס כתוצאה מכך הפיצוי עלה ליותר מחמישה מיליון שקלים. הודות לניהול תיק באופן מקצועי ובניית אסטרטגיית תביעה נכונה הוא זכה לקבל את מלוא הפיצויים שמגיעים לו.

צרו קשר עוד היום

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

עורכת דין אריאלה גפן

מגיע
לך
פיצוי
כספי

משרד עורכי דין אריאלה גפן לוגו

רגע, לפני שאתם הולכים

אם נפגעת או נפצעת מגיע לך פיצוי כספי, השאירו פרטים לקבלת גובה הפיצוי הכספי שמגיע לכם!