במקרים רבים מגיעים למשרד עורכי דין אריאלה גפן המתמחה בתאונות דרכים נפגעי תאונת קטנוע שנפגעו בתאונת דרכים בעבודה על קטנוע ששייך למעביד לרוב בהיותם שליחים, במקרים מסוימים מופתעים רוכבי הקטנוע לגלות כי הקטנוע של המעביד כלל אינו מבוטח על פי פוליסת ביטוח חובה בהתאם לחוק ורוכבי הקטנוע כלל לא היו מודעים שאינם מבוטחים ולכן אינם זכאים ל- פיצויים בגין נזקי גוף כמו במקרים של החלקה עם הקטנוע, כביש משובש ופגום, התנגשות בהולך רגל, תאונת עם רכב אחר.

Share This Post

תביעות אובדן כושר עבודה

תביעות אובדן כושר עבודה – מה אפשר לקבל בהוכחת אובדן כושר עבודה ומה זה בכלל?

 

בעיון בכל מיני קרנות פנסיה, בביטוחי מנהלים, כמו גם בביטוחי חיים ניתן להבין כי אפשר לתבוע את הביטוח שמכסה אובדן כושר עבודה כשבשל תאונה או מחלה אינכם יכולים לקבל שכר או כמובן לעבוד בכלל.

תביעת אובדן כושר עבודה – איזה סוגים של פוליסות ניתן למצוא בתחום של אובדן כושר עבודה?

מרבית הפוליסות שעניינן אובדן כושר עבודה בודקות האם אינכם מסוגלים בכלל לעבוד בכל תחום סביר שונה, ומאידך קיימות פוליסות שדנות באובדן כושר עבודה בעיסוק האחרון שלכם במועד התאונה – מומלץ להתייעץ עם עורך דין תאונות עבודה לקבלת ייעוץ משפטי נכון ומדוייק

 • קיימות פוליסות לאובדן כושר עבודה עיסוקית – הפוליסה נועדה לוודא את היכולת של מי שטוען לאובדן כושר עבודה להיות מועסק במשרה הקודמת, בטרם אובדן כושר העבודה גרם לחוסר יכולתו להמשיך לעבוד.
 • קיימות פוליסות לאובדן כושר עבודה בהתאם לעיסוק סביר – בעגה המשפטית כוונת הדברים לבחינת השאלה האם התובע לחוסר כושר עבודה, הן העבודה הקודמת והן כל עבודה סבירה שונה, על פי ההשכלה וההכשרה המקצועית שלו, אכן צודק בטענתו.
 • בחינת השאלה מה הינו עיסוק סביר, בתביעת אובדן כושר עבודה – יישאלו השאלות שנועדו להשוואת השכר שקיבל התובע בטרם איבד כושרו לעבוד, היכן היה מועסק התובע, ומה היקף ההשכלה שלו.

תביעות אובדן כושר עבודה – כיצד מוגדר אובדן כושר עבודה?

כדי להיות מבוטחים בפוליסה של אובדן כושר עבודה, צריך להבין כי הביטוח יתמוך בכם באם בשל תאונה או מחלה ייסוב נזק לכושר העבודה שלכם. משמעות הנאמר באה לידי ביטוי בכך שחברת הביטוח תשפה אתכם מדי חודש בסכום שווה ערך לשכר שהפסדתם. כדי להיות זכאים בפיצוי מדי חודש, נדרש מכם להמציא הוכחות כי הנכם מינימום פחות משבעים וחמישה אחוזי יכולת של כושר עבודה. אך אף אם כושר העבודה שלכם אבד באופן חלקי, עדיין אפשר למצוא ביטוחים שיפצו אתכם בתשלום כל חודש.

תביעות אובדן כושר עבודה – כיצד נעשה התחשיב שמזכה תגמול כספי בעת אובדן כושר עבודה?

 באם הטוען לאובדן כושר עבודה הוכיח את טיעוניו, הוא יכול ליהנות משכר של כשבעים וחמישה אחוזים משכרו עד קרות האירוע הביטוחי, כאמור לעיל. השכר שישולם הלכה למעשה ייגזר מהשכר הממוצע במשך שנה שלמה טרם התרחשות התאונה או המחלה. ואלו הם תנאי קבלת הקצבה בגין אובדן כושר עבודה –

 • קיימים ביטוחי אובדן כושר עבודה שמציינים שחור על גבי לבן כי אם התובע זכאי לקבלת תגמול מן המוסד לביטוח לאומי, כי אז התגמול יקוזז מן התשלום בו אמורה לשאת חברת הביטוח.
 • במידה והטוען לאובדן כושר עבודה מרוויח יותר מן המשכורת הממוצעת בשוק – במקרה כזה התובע ישופה בהתאם לגובה השכר הממוצע בשוק – השכר הלכה למעשה.
 • במידה ומבוטח רכש כמה ביטוחים שעניינם אובדן כושר עבודה, כי אז באפשרות המבוטח לקבל מכל הפוליסות לעניין זה רק את השכר בפועל של התובע, ואין כל תוספת אחרת.
 • מה קורה במקרה שהתובע הרוויח שכר ממוצע מועט מהמקובל בשוק – באופן כזה התובע ישופה בהתאם לשכר שהיה רגיל לקבל טרם קרות המצב של אובדן כושר עבודה.

תביעות אובדן כושר עבודה – מה קורה כאשר חברת הביטוח דוחה את התביעה לאובדן כושר עבודה?

קודם כל, אל תדאגו, לכל בעיה יש פתרון. האינסטינקט הראשוני של חברות הביטוח הוא קודם כל לנסות לבטל את התביעה בכל דרך אפשרית, כמו גם בשיטת המצליח.

ולעתים, לאחר בירור מקיף ומקצועי ניתן לגלות כי התביעה לאובדן כושר עבודה נדחתה מסיבות לא מובנות ועל כן ניתן יהיה להגיש ערעור בעניין.

על מנת לברר את מהות הדחייה של חברת הביטוח, הצעד הראשון שיש לנקוט הוא לבקש מחברת הביטוח העתק של מכתב הדחייה של התביעה שלכם, ובמקביל למצוא עורך דין תאונות עבודה מומחה ומנוסה ספציפית בתביעות של אובדן כושר עבודה.

עורכי הדין תאונות עבודה שמייצגים נפגעים  בתביעות של אובדן כושר עבודה מבססים את שכר הטרחה על פי אחוזים ולפי הצלחה כך שההוצאות הכספיות שלכם ישולמו על ידי חברת הביטוח, לרבות שכר הטרחה.

תביעות אובדן כושר עבודה – אילו סעיפים כדאי לבדוק בפוליסה של אובדן כושר עבודה?

 • האם יש חריגים בפוליסה של אובדן כושר עבודה, ומה הם?
 • האם הפוליסה של אובדן כושר עבודה מכסה אתכם במקרים של אי יכולת לעבוד בכל מקצוע, לרבות במקצוע הספציפי שלכם?
 • האם היה לכם מקרה ביטוחי בטרם רכשתם את הביטוח של אובדן כושר עבודה? חברת הביטוח תנסה בכל דרך להוכיח כי אובדן כושר העבודה שלכם התרחש הרבה לפני שרכשתם את הפוליסה.
 • האם תקבלו תשלום בגין אובדן כושר עבודה בתום שלושה חודשים, או מהרגע הראשון שבו נאלצתם לעזוב את מקום העבודה האחרון שלכם?
 • חברת הביטוח תנסה, כאשר תטענו כי אתם חווים אובדן כושר עבודה, כי לא סיפרתם לה את כל המידע הנחוץ שמשקף את המצב הרפואי האמתי שלכם.
 • עליכם לבחון האם הפוליסה של אובדן כושר עבודה כוללת אלמנט פיצוי במקרים בהם חלה אי יכולת לעבוד באופן חלקי.
 • חברת הביטוח תהיה חפה מחובתה לשפות בגין אובדן כושר עבודה, כאשר היא תוכיח שאינכם איבדתם את כושר העבודה.
 • האם בשל אובדן כושר עבודה מתקזז התגמול שמגיע מן המוסד לביטוח לאומי?
 • עליכם לבחון היטב כי השכר שתקבלו בגין אובדן כושר עבודה מתאים לשכר החודשי שקיבלתם טרם הפגיעה או המחלה.

מה עושים במקרה של אובדן כושר עבודה?

 • קודם כל, עליכם להכין תיק תיעוד רפואי, שבו יימצאו מסמכים שמאשרים את המחלה או את הפגיעה שלכם, אישור מידי רופא תעסוקתי שתומך בגרסה שלכם כי אתם חווים אובדן כושר עבודה, וכיוצא בזאת.
 • יש להגיש תביעה בגין אובדן כושר עבודה לחברת הביטוח שלכם – מלאו כראוי את מסמך התביעה והוסיפו אליו את התרופות שאתם נוטלים, כמו גם את כל התיעוד הרפואי שלכם.
 • בדקו את זכאותכם לקבלת גמלת נכות מן המוסד לביטוח לאומי, אשר מזכה אתכם בקצבה מדי חודש, בגין נפגעי עבודה או בגין נכות כללית.

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ללא עלות וללא התחייבות

את הניסיון העשיר שצברה בייצוג חברות הביטוח הגדולות בישראל כעורכת דין בכירה בתיקי תאונות דרכים מורכבים רתמה עו"ד אריאלה גפן לטובת משרד עורכי דין נזיקין שהקימה  על מנת לשרת את נפגעי תאונת הדרכים מול חברות הביטוח.

ההיכרות עם הביורוקרטיה, אופן התנהלות המערכת המשפטית והגופים השונים, לרבות חברות הביטוח, משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי, מאפשרת לעו"ד אריאלה גפן להשתמש בכלים וידע שצברה הודות לניסיון של למעלה מ- 20 שנה.

ההתמחות של עו"ד אריאלה גפן בתביעות ביטוח ונזיקין מאפשרת לה לנהל תיקי  מורכבים וקשים לרבות בתאונות דרכים, רשלנות רפואית, תאונות עבודה ותאונות אופניים חשמליים ולהבטיח ללקוחותיה אפס פשרות באשר למיצוי זכויותיהם המלאות בצורה המקצועית והטובה ביותר.

לייעוץ משפטי ובניית תוכנית פעולה ממוקדת ואישית אנא השאירו פרטים וניצור עמכם קשר

תשלום על פי הצלחה בלבד

More To Explore

נפילה במדרכה
מאמרים משפטים

ההבדל בין תאונת דרכים לבין תאונת דרכים בעבודה

רבים מציבור המשתמשים בדרכים הציבוריות בארץ נתקלים במקרים בהם ישנם בורות, מהמורות, סדקים, שקעים, או כל מפגע סביבתי אחר. תופעה מצערת זו יכולה לצוץ במדרכות בהם אנו פוסעים, במסלולי רכיבה לאופניים, בכבישים בהם אנו נוהגים, וכיו"ב.

נפילה במדרכה
מאמרים משפטים

תביעה נגד העיריה בגין בור בכביש או ברחוב

רבים מציבור המשתמשים בדרכים הציבוריות בארץ נתקלים במקרים בהם ישנם בורות, מהמורות, סדקים, שקעים, או כל מפגע סביבתי אחר. תופעה מצערת זו יכולה לצוץ במדרכות בהם אנו פוסעים, במסלולי רכיבה לאופניים, בכבישים בהם אנו נוהגים, וכיו"ב.

צרו קשר עוד היום

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

עורכת דין אריאלה גפן
small_c_popup.png

אריאלה גפן - משרד עורכי דין

נפגעתם בתאונת דרכים? אולי אתם זכאים לפיצוי כספי

אנא מלא את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

small_c_popup.png
עורך דין תאונות דרכים

רגע, לפני שאתם הולכים

אם נפגעת או נפצעת מגיע לך פיצוי כספי.

השאירו פרטים להערכת הפיצוי הכספי שמגיע לך ועורכת הדין אריאלה גפן תיצור קשר בהקדם

אריאלה גפן - משרד עורכי דין