תאונת דרכים מרכב שחנה על מדרכה - בעניינו, עולות שאלות משפטיות מורכבות בעניין פגיעת גוף ע"י כלי רכב שחנה על מדרכה, שכן לא ניתן לקבוע בוודאות האם מדובר בתאונת דרכים שתוכר ע"י חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 שיאפשר לנפגע לקבל פיצויים כספיים ללא שאלת האשמה.
Picture of מאת: אריאלה גפן, עורכת דין

מאת: אריאלה גפן, עורכת דין

משרד עורכי דין תאונות דרכים

תוכן עניינים

תאונת דרכים מרכב שחנה על מדרכה

תאונת דרכים מרכב שחנה על מדרכה – האם ניתן לומר כי מי שנפגע מרכב עומד, על גבי מדרכה, נחשבת פגיעתו לתאונת דרכים?

מרבית האנשים, לצערם, התנסו או מכירים כאלו שחוו תאונות דרכים במהלך חייהם. ברור כי תאונת דרכים עשויה להסב לכל מיני נזקים. לרבות – אובדן כושר עבודה. נזקי רכוש. הפסד של ימי עבודה. נזקי גוף. נזקי נפש, כמו למשל פוסט טראומה. ובמקרים קיצוניים גם למוות. ניכר כי תאונת דרכים, קלה כקשה, הינה חוויה פתאומית, שמלווה בטראומה, לשני הצדדים. אך מה הדין בתאונה אשר בה נפגעים מרכב או מאופנוע שעומד, על גבי המדרכה? האם פגיעתו נחשבת לתאונת דרכים? על כל זה ועוד נדון במאמר זה. אך מה שחשוב, היוועצו קודם כל בעורך דין מומחה לתאונות דרכים. הוא יעשה את כל ההבדל בין הצלחה להפסד בתביעה המשפטית.

בעניינו, עולות שאלות משפטיות מורכבות בעניין פגיעת גוף ע"י כלי רכב שחנה על מדרכה, שכן לא ניתן לקבוע בוודאות האם מדובר בתאונת דרכים שתוכר ע"י חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 שיאפשר לנפגע לקבל פיצויים כספיים ללא שאלת האשמה.

באירוע דומה שנביא לפניכם הוגשה תביעה ע"י הולך רגל שטייל עם כלבו להנאתו ברחוב כאשר רצועת הכלב הסתבכה באופנוע שחנה על המדרכה. הולך הרגל ניסה מספר פעמיים לשחרר את הרצועה עד שלבסוף האופנוע נפל עליו וגרם לו לנזקי גוף – השאלה המשפטית בעניין זה האם תאונה זאת הינה בגדר תאונת דרכים?

חברות הביטוח שהינן חברות כלכליות המבוסס על רווח\הפסד יעשו ככל שביכולתן על מנת לדחות אירועים או תביעות תאונת דרכים מעין אלה על מנת שלא יוגדרו כתאונת דרכים ומכאן חברות הביטוח לא יצטרכו לשלם עשרות אלפי שקלים פיצויים בגין נזקי גוף.
במקרה דנן, חברת הביטוח טענה כי אין מדובר בתאונת דרכים ועל כן אין לתובע זכות לפיצוי כספי.

הגדרת תאונת דרכים על פי החוק הפלת"ד


"תאונת דרכים"
– מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי; ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי;

הטענות של הנפגע הן כדלקמן –


א. תאונת הדרכים התרחשה כתוצאה מפגיעה באופנוע, אשר היה ממוקם באזור שחל איסור מפורש לחנות בו. מכך נובע, כי מדובר אודות תאונת דרכים מכוח החזקה המרבה השניה, אשר מוגדר כתאונת דרכים, על פי סעיף 1 שבחוק.

"שימוש ברכב מנועי" – נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול-דרך או תיקון-דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד;

ב. כאשר נדחף האופנוע – הדבר משול לשימוש ברכב מנועי לשם תחבורה. הגדרה זו מצוינת כחלק מן ההגדרה הבסיסית של "שימוש ברכב מנועי", על פי סעיף 1 שבחוק.

ג. תאונת הדרכים קרתה בשל כך שהאופנוע התדרדר או התהפך. שתי האופציות מהוות כניסה של האירועים להיבט של הגדרה בסיסית, שמקורה שימוש ברכב מנועי כנ"ל.

הגדרת החוק ל "רכב מנועי" או "רכב" – רכב הנע בכוח מיכני על פני הקרקע ועיקר יעודו לשמש לתחבורה יבשתית, לרבות רכבת, טרקטור, מכונה ניידת הכשירה לנוע בכוח מיכני בכביש ורכב נגרר או נתמך על ידי רכב מנועי, ולמעט כסא גלגלים, עגלת נכים ומדרגות נעות;

בעל האופנוע, כמו גם חברת הביטוח, העלו טיעונים, כי אף אחת מהאפשרויות שהוצגו לעיל לא יכולה להביא לתוצאה שאליה מכוון הנפגע. גרסתם מאופיינת בכך, שבסך הכללי אי אפשר לומר שהנפגע אכן היה מעורב בתאונת דרכים. ומשום כך, ראוי ויש לדחות את טענותיו ואת תביעתו.

האם אפשר לומר בוודאות – כי אופנוע במצב של חנייה על גבי מדרכה מהווה סיכון ממשי להולך רגל?

במקרה דנה, תביעת תאונת הדרכים של הולך הרגל כי בית המשפט יכיר באירוע כתאונת דרכים התקבלה ע"י בית המשפט כתאונת דרכים על פי הגדרתה חוק.

פסק הדין מראה כי התמונה הכללית בתביעה זאת מתבטאת בכך שהאופנוע עמד על גבי המדרכה, במצב של חנייה. מצב זה בהחלט יצר אופציה של סיכונים, בהכרח להולכי רגל. בבית המשפט גרס, כי הייתה התממשות של הסיכון הנ"ל ברגע שהרצועה של הכלב הסתבכה באופנוע, בשל כך כי האופנה הוחנה במקום שבו נהוג ללכת.

בתום אותה הסתבכות של הרצועה, היה חייב הנפגע לעלות על גבי האופנוע, על מנת להזיז אותו, ולהימנע מהסיכון המרחף באוויר. דבריו המדויקים של השופט במשפט זה היו כהווייתם – "הוא אכן לא ביצע הזזה של האופנוע למטרה תחבורתית, הקשורה בתנועת האופנוע עצמו".

בנוסף בית המשפט צוטט – "אך פעל לביצוע הזזה שנועדה לצורך תנועתו שלו, כאחד המשתמשים בדרכים".

קביעת השופט הייתה כי מכיוון שבמשך הניסיון לצלוח את הסתבכות רצועת הכלב, התובע נפל מהאופנוע, והן האופנוע נפל על התובע, צריך להבין כי מקרה זה הוא בפירוש מקרה מייצג של תאונת דרכים. בשל כל זאת, יש לאפשר לתובע לקבל פיצויים מטעם חברת הביטוח.

דיון בקביעתו הסופית של השופט, כי קיים קשר סיבתי

בסוף המשפט, נקבע על ידי השופט כי מכיוון שהאופנוע חנה בעצם על גבי המדרכה, בצורה אשר מסכנת את העוברים והשבים, הולכי הרגל, צריך להתייחס למקרה כמקרה של סיכון תחבורתי. היכן שרכב ממונע יוצר סיכונים תחבורתיים, בפרט שהינו יוצר אותם בשל חנייה, או לחלופין, במלים אחרות – בשל ביצוע פעולה תחבורתית, חייבים לראות אותו כרכב מנועי, לכל דבר ועניין, שנעשה בו שימוש. תום דברי השופט היו נחרצים, כדלקמן – "קיים בענייננו קשר סיבתי ברור בין חניית האופנוע לבין האירוע שהתרחש, ואין במה שטוענים הנתבעים כדי להביא לניתוקו".

עורך דין תאונות אופנוע – אריאלה גפן משרד עורכי דין


עו"ד אריאלה גפן צברה את הניסיון המשפטי הרב שלה בייצוג משפטי חברות הביטוח הגדולות בישראל כעורכת דין בכירה בתביעות תאונות דרכים מורכבות וקשות, ללא ספק ניסיון זה מהווה יתרון מהותי ללקוחות המשרד שכן עו"ד אריאלה גפן מכירה היטב את דרכי הפעולה שבהן נוקטות חברות הביטוח על מנת לדחות את תביעת תאונת הדרכים, והיא תדע להדריך אותך איך להימנע מטעויות ולפעול נכון מול חברות הביטוח על מנת לזכות בתביעה ופיצוי כספי מרבי.

עם ניסיון של מעל 20 שנה כעו"ד תאונות דרכים ולאחר שייצגה באלפי תיקי תאונות דרכים בתחום הנזיקין, רתמה עו"ד אריאלה גפן לטובת משרד עורכי דין נזיקין עם פריסה ארצית רחבה שהקימה על מנת לשרת את נפגעי תאונות הדרכים מול חברות הביטוח הגדולות בישראל אשר יעשו ככל שביכולתן להוריד את סכום הפיצוי הכספי שמגיע לנפגע תאונת הדרכים.

אם נפגעת בתאונת דרכים, אל תקחו סיכון מיותר מול חברות הביטוח שיפגעו לכם בסיכוי התביעה ובפיצוי הכספי, פנו עוד היום לעו"ד אריאלה גפן לקבלת ייעוץ משפטי ממוקד ונכון ללא עלות וללא התחייבות.
טלפון 0733-752-766
אתר https://gefen-law.com

לקבלת ייעוץ משפטי ממוקד, אסטרטגי ובניית תוכנית פעולה, התקשרו -0733-752-766 או השאירו פרטים וניצור קשר עוד היום

אריאלה גפן – משרד עורכי דין

מאמרים נוספים מאת עורכת הדין אריאלה גפן

תאונות אופנוע ונזקי גוף: החשיבות של התמודדות נכונה עם הפציעות

תאונות אופנוע הן מהסוגים המסוכנים ביותר של תאונות דרכים, במיוחד כאשר מדובר בנזקי גוף חמורים. רוכבי אופנוע נמצאים בסיכון גבוה יותר לפציעות קשות בהשוואה לנהגים ברכב סגור, בשל חשיפתם הפיזית המלאה במהלך התאונה. במקרה של תאונת אופנוע, ההשלכות עלולות להיות חמורות מאוד ולדרוש טיפול רפואי מיידי ונכון.

תמונת צילום רנטגן המציגה שבר ביד. התמונה מציגה את השבר בעצמות היד באופן ברור, ונראית כמו סריקת רנטגן רפואית עם פרטים של העצמות וקו השבר הנראה לעין.
מאמרים משפטים

שבר ביד מתאונת דרכים? – כל מה שצריך לדעת

במאמר זה נדון בתאונות דרכים עם נזקי גוף, ובפרט בשברים ביד. נסקור את הסיבות העיקריות לתאונות, תסמינים ואבחון שברים, דרכי הטיפול האפשריות ותוצאות אפשריות של טיפול לא נכון. כמו כן, נפרט על ההיבטים המשפטיים הקשורים לתאונות דרכים והצורך בקבלת פיצויים. המאמר כולל מידע חיוני לנפגעים ועצות מועילות להחלמה ושיקום.

צרו קשר עוד היום

עורכת הדין אריאלה גפן תשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

עורך דין תאונות דרכים
small_c_popup.png
עורך דין תאונות דרכים

אל תוותרו על הזכויות שלכם

אם נפגעת או נפצעת מגיע לך פיצוי כספי.

השאירו פרטים להערכת הפיצוי הכספי שמגיע לך ועורכת הדין אריאלה גפן תיצור קשר בהקדם

small_c_popup.png

אריאלה גפן - משרד עורכי דין

נפגעתם בתאונת דרכים? אולי אתם זכאים לפיצוי כספי

אנא מלא את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן