אריאלה גפן

משרד עורכי דין תאונות דרכים

תאונות דרכים עם ילדים

משרד עורכי דין מוביל עם מעל ל-20 שנות ניסיון והצלחה בתאונות דרכים שהשיג מיליוני שקלים לנפגעי תאונות דרכים
בזכות סטנדרטים משפטיים גבוהים, ניסיון ותוצאות מוכחות ללא פשרות כאשר עורכת הדין אריאלה גפן מייצגת באופן אישי את לקוחותיה בהליכים המשפטיים נגד חברות הביטוח

להגשת תביעה בעקבות תאונת דרכים  – מלאו את הפרטים ועורכת הדין אריאלה גפן תיצור קשר בהקדם. 

תאונות ילדים – תאונות דרכים עם ילדים

כידוע, ולמרבה הצער, מדי שנה נהרגים בארץ מאות אנשים עקב תאונת דרכים. מתוכם, בכל שנה נהרגים בארץ בתאונות דרכים כ-30 ילדים עד גיל 14. בנוסף להם, מדי שנה נפגעים קרוב ל-3,000 ילדים מתאונות דרכים.

נתונים עצובים אלו נובעים בין היתר מהעובדה לפיה מערכות התחבורה בארץ, לרבות התשתיות והסדרי התנועה, שנוצרות על ידי אנשים מבוגרים, מתוכננות מתוך נקודת המבט הבוגרת שלהם, ובעיקר למען אנשים מבוגרים. 

נקודת מבט זו איננה לוקחת בחשבון את ההתנהגות של הילדים שמשתמשים בדרכים, ובמיוחד את הפזיזות שחלקם לוקים בה, וחוסר היכולת שלהם להבין את הסיכונים שקיימים בדרכים ולהימנע מהם.

בדומה לבגירים שנפגעו מתאונת דרכים, גם תביעת הפיצויים עבור ילדים שנפגעו מתאונת דרכים, כהולכי רגל או נוסעים ברכב, תיעשה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 ("חוק הפלת"ד"). 

חוק הפלת"ד הינו חוק ייחודי מאחר שהוא מבוסס על עקרון האחריות המוחלטת, שמאפשר (כמעט) לכל נפגע עקב תאונת דרכים לקבל פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו עקב התאונה, וזאת גם אם הוא עצמו היה אשם בגרימת התאונה, באופן מלא או חלקי. לפיכך, גם אם מדובר, למשל, בילד שנפגע בתאונת דרכים מאחר שהוא התפרץ לכביש או בגלל שהוא רכב על קורקינט חשמלי באופן חסר זהירות ובניגוד לכללי התנועה, הוא עדיין יהיה זכאי לקבלת הפיצויים לפי החוק ומכאן החשיבות הרבה להתייעץ עם עורך דין תאונות דרכים או במקרה של תאונת דרכים עם אופנוע ובה נפגע ילד חשוב להתייעץ עם עורך דין תאונות אופנוע.

 

כיצד מגישים תביעת פיצויים בגין ילד שנפגע עקב תאונת הדרכים?

בעוד שנפגע בגיר, מעל גיל 18, יכול להגיש את תביעת הפיצויים בשם עצמו באופן עצמאי, אזי כאשר מדובר בתביעה שמוגשת בשם ילדים קטינים שנפגעו, היא תוגש באמצעות הוריו, שמשמשים כאפוטרופוסים הטבעיים שלו עד גיל 18, או באמצעות האפוטרופוסים שמונו לילד על ידי בית המשפט (למשל, במקרה שבו ההורים הביולוגיים נפטרו או כאשר נקבע שאין הם כשירים לטפל בילד).

כאשר התביעה מוגשת בשם הילד שנפגע על ידי הוריו, החתימה על כל מסמכי התביעה, לרבות יפוי הכח לעוה"ד שמגיש את התביעה, צריכה להיות של שני ההורים יחדיו, גם אם הם נפרדו זה מזו, וגם אם המשמורת הקבועה על הילד נמצאת בידי אחד ההורים בלבד.

מהם הפיצויים המגיעים במקרה שבו הילד נפגע עקב תאונת הדרכים?

בדומה לנפגע בגיר, גם ילד שנפגע בתאונת דרכים זכאי לפיצויים בגין נזקים ממוניים ופיצויים בגין נזקים לא ממוניים.

(א) פיצויים בגין נזקים ממוניים
פיצויים בגין נזקים ממוניים הינם פיצויים בגין נזקים כספיים שנגרמו לילד עקב התאונה ואשר ניתן לחשב אותם באופן חשבוני (בהסתמך על אסמכתאות וקבלות), כגון הפסדי שכר, הוצאות רפואיות, הוצאות עזרת צד שלישי, הוצאות ניוד, וכיו"ב.

תשלום הפיצויים בגין ראשי הנזק הממוניים נעשה לעבר ולעתיד, כאשר החישוב לעבר מתייחס לנזקים שהתרחשו ממועד התאונה ועד למועד מתן פסק הדין, ואילו החישוב לעתיד מתייחס לנזקים שצפויים להתרחש בעתיד, מלאחר מועד מתן פסק הדין.

לגבי רכיב הפסדי השכר, שלא פעם מהווה את רכיב הפיצויים הכי משמעותי, יש לשים לב לפרטים הבאים:

פיצויים בגין הפסדי השכר לעבר: רכיב זה מתייחס כאמור להפסדי השכר של הילד עקב התאונה, וזאת ממועד התאונה ועד למועד מתן פסק הדין. אולם, ילדים קטינים בדרך כלל אינם עובדים, ועל כן אין להם הכנסות משכר עבודה, וממילא לא נגרמים להם הפסדי שכר לעבר בגין התאונה. במקרים המעטים יחסית שבהם הם כן עבדו עד לפני התאונה, חשוב להמציא את תלושי השכר שלהם, ככל שישנם כאלו, כדי להוכיח את סכום הפיצויים שמגיעים להם עבור רכיב זה.

פיצויים בגין הפסדי השכר לעתיד: רכיב זה מתייחס כאמור להפסדי השכר שעלולים להיגרם לילד בעתיד עקב התאונה, ממועד הגיעו לגיל 21 ועד הגיעו לגיל הפרישה לפנסיה (62 בד"כ לנשים ו-67 לגברים). חישוב רכיב זה נעשה בעיקרו לפי שיעור אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לילד. כאשר מדובר בשיעור נכות נמוך, בתי המשפט נוטים לפסוק לילד פיצוי בסכום גלובאלי, על דרך האומדנא. 

כאשר מדובר בשיעור נכות גבוה, בית משפט לרוב יקבע את סכום הפיצויים לפי שיעור אחוזי הנכות שנקבעו לילד כפול השכר הממוצע במשק, כפול מספר החודשים ממועד הגיעו של הילד לגיל 21 ועד הגיעו לגיל הפרישה לפנסיה. במקרים שבהם יוכח שהמדובר בילד מצטיין במיוחד בעל כישורים יוצאים מהכלל, ייתכן שבית המשפט יערוך חישוב זה לפי שכר שגבוה מהשכר הממוצע במשק.

(ב) פיצויים בגין נזקים לא ממוניים
פיצויים בגין נזקים לא ממוניים, הינם פיצויים בגין נזקים לא כספיים שנגרמו לילד עקב התאונה, בעיקר בגין הכאב והסבל שהתאונה גרמה לו.

נוסחת חישוב ראש הנזק של כאב וסבל לנפגעי תאונת דרכים מורכבת ממכפלת גיל הנפגע, אחוזי הנכות הרפואית לצמיתות שנקבעו לו, ומספר ימי האשפוז שלו בבית החולים, והכל בכפוף לתקרת הסכום מירבי שמתעדכנת מעת לעת, ועומדת על 180,000 ₪, נכון לשנת 2022.

אם לילד לא נקבעה נכות צמיתה, הוא יקבל פיצוי בשיעור של עד 10% מהסכום המירבי, אם הילד נפטר, יורשיו זכאים ל-25% מסכום הפיצוי המירבי.

למי שייכים הפיצויים במקרה של ילד שנפצע בתאונת דרכים?

ככלל, הפיצויים במקרה של ילד שנפצע בתאונת דרכים שייכים לילד עצמו, ועל כן בית המשפט יורה להפקיד את כספי הפיצויים בתכנית חסכון על שמו וזאת עד הגיעו לגיל 18. להוריו של הילד אסור להשתמש בכספים אלה, למעט במקרים חריגים. 

שבהם יהיה עליהם לפנות לבית המשפט ולקבל אישור מיוחד לכך. לדוגמא, כאשר הילד נפגע פגיעות קשות במיוחד שמצריכות הוצאות טיפול גבוהות עבור סיעוד ושיקום הילד, ניתן לפנות לבית המשפט כדי לקבל ממנו אישור מיוחד להשתמש בכספי הפיצויים של הילד על מנת לממן הוצאות אלו.

מהם הפיצויים במקרה שבו הילד נהרג עקב תאונת הדרכים?

אם הילד חלילה נהרג עקב תאונת הדרכים, יורשיו לפי החוק, שהינם בדרך כלל הוריו, יהיו זכאים לקבל את הפיצויים. לשם כך יש לטפל גם בהוצאת צו ירושה לילד.

רכיב הפיצויים העיקרי שמשולם במקרה כזה הינו בגין הפסדי השכר לעתיד שהילד עשוי היה להרוויח מהגיעו לגיל 21 ועד הגיעו לגיל הפרישה לפנסיה, בניכוי החלק שהיה משמש להוצאות מחייתו של הילד בתקופה זו. כלומר, המדובר למעשה בכספי החיסכון שהילד עשוי היה לצבור במהלך תקופת חייו, אשר מוערך בשיעור של 30% מהכנסתו.

חישוב רכיב זה ייעשה, איפוא, לפי 30% מהשכר הממוצע במשק כפול מספר השנים מהגיעו של הילד לגיל 21 ועד לגיל הפרישה לפנסיה. גם במקרה זה, אם יוכח שהמדובר בילד מצטיין במיוחד בעל כישורים יוצאים מהכלל, ייתכן שבית המשפט יערוך חישוב זה לפי שכר שגבוה מהשכר הממוצע במשק.

אשר לרכיב הכאב והסבל, אזי כפי שצויין לעיל, יורשיו של הילד שנהרג יהיו זכאים ל-25% מסכום הפיצוי המירבי שהילד היה זכאי לו במידה שהוא היה נותר בחיים לאחר התאונה.


אריאלה גפן, משרד עורכי דין – שיעורי הצלחה גבוהים

לעו"ד אריאלה גפן מעל  20 שנות ניסיון בתחום תביעות תאונות דרכים, במהלכן ייצגה מאות לקוחות בתאונות דרכים  – כולל תאונות דרכים מורכבות וקשות.  

עורכת הדין ממליצה ללקוחותיה לפנות לטיפול רפואי מיד לאחר אירוע התאונה אף אם במועד הנפגע אינו מרגיש כאב שכן ברוב המקרים הסימפטומים יחד עם הכאבים מגיעים מספר שעות אחרי תאונת הדרכים – כמו כן, חשוב כי עורך דין תאונות דרכים בתל אביב או עורך דין תאונות דרכים ברמת השרון יילווה את הנפגע קרוב ככל שניתן לאירוע התאונה שכן שיעורי ההצלחה של משרד עורכי דין אריאלה גפן עולה באופן משמעותי והשגת הפיצוי הכספי הינו גבוה משמעותית.


אריאלה גפן, משרד עורכי דין מוביל בתאונות דרכים


עורכת הדין אריאלה גפן חרטה על דיגלה לייצג את לקוחותיה בשקיפות, אמינות ומקצועיות משפטית וכבר מהפגישה הראשונה, הלקוח זוכה לקבל תמונה מפורטת ומלאה של המצב המשפטי,  סיכויי  ההצלחה בתביעה ופירוט מלא של ההליכים המשפטיים הצפויים בדרך, והכל בשפה ברורה ובגובה העיניים.

עורך דין תאונות דרכים

20 שנות ניסיון בתביעות תאונות דרכים - הבטחון שלך להצלחה

אריאלה גפן - משרד עורכי דין

תאונות ילדים – תאונות דרכים עם ילדים

משרד עורכי דין נזיקין עם מעל ל 20 שנות נסיון בדיני נזיקין לרבות תאונות דרכים המתמחה בתאונות דרכים שבהם היו מעורבים ילדים

תאונות ילדים – תאונות דרכים עם ילדים

צריכים עורך דין נזיקין? עורך דין נזיקין אריאלה גפן המוביל בתביעות נזקי גוף יילחם על הזכויות והפיצוי הכספי שמגיע לך ולבני משפחתך בעקבות תאונת הדרכים

אריאלה גפן עורכת דין תאונות דרכים

20 שנות ניסיון והצלחה

אריאלה גפן -עורכת דין תאונת דרכים

משרד עורכי דין אריאלה גפן הינו משרד עורכי דין נזיקין בין המובילים בישראל בתחום  הנזיקין לרבות: תאונות דרכים, רשלנות רפואית, תאונות עבודה, מחלות מקצוע, תאונות תלמידים, תאונות נפילה והחלקה, תביעות ביטוח לאומי, תאונות אופנוע.

עו”ד אריאלה גפן, בעלת תואר במשפטים (LL.B) ובעלת רישיון עריכת דין משנת 2004 ומביאה עימה ניסיון משפטי רב בייצוג משפטי בתביעות נזיקין מורכבות כאשר את ניסיונה המשפטי המקצועי צברה כאשר ייצגה את חברת הביטוח הגדולה בישראל ובהמשך דרכה המשפטית הייתה עורכת דין בכירה במשרדי עורכי הדין המובילים והחזקים בישראל. ניסיון זה מעניק למשרד יתרון משמעותי בייצוג תובעים בזכות ראייה משפטית רחבה ומעמיקה ביותר, כמו כן היכרות עם חברות הביטוח בישראל שממונפת לטובת ייצוג תובעים בהצלחה רבה.

עשרות לקוחות מרוצים

עורכת הדין אריאלה גפן בתקשורת

שאלות ותשובות נפוצות

אריאלה גפן - משרד עורכי דין נזיקין

כידוע, ולמרבה הצער, מדי שנה נהרגים בארץ מאות אנשים עקב תאונת דרכים. מתוכם, בכל שנה נהרגים בארץ בתאונות דרכים כ-30 ילדים עד גיל 14. בנוסף להם, מדי שנה נפגעים קרוב ל-3,000 ילדים מתאונות דרכים

בדומה לבגירים שנפגעו מתאונת דרכים, גם תביעת הפיצויים עבור ילדים שנפגעו מתאונת דרכים, כהולכי רגל או נוסעים ברכב, תיעשה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 ("חוק הפלת"ד"). חוק הפלת"ד הינו חוק ייחודי מאחר שהוא מבוסס על עקרון האחריות המוחלטת, שמאפשר (כמעט) לכל נפגע עקב תאונת דרכים לקבל פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו עקב התאונה, וזאת גם אם הוא עצמו היה אשם בגרימת התאונה, באופן מלא או חלקי. לפיכך, גם אם מדובר, למשל, בילד שנפגע בתאונת דרכים מאחר שהוא התפרץ לכביש או בגלל שהוא רכב על קורקינט חשמלי באופן חסר זהירות ובניגוד לכללי התנועה, הוא עדיין יהיה זכאי לקבלת הפיצויים לפי החוק.

בעוד שנפגע בגיר, מעל גיל 18, יכול להגיש את תביעת הפיצויים בשם עצמו באופן עצמאי, אזי כאשר מדובר בתביעה שמוגשת בשם ילדים קטינים שנפגעו, היא תוגש באמצעות הוריו, שמשמשים כאפוטרופוסים הטבעיים שלו עד גיל 18, או באמצעות האפוטרופוסים שמונו לילד על ידי בית המשפט (למשל, במקרה שבו ההורים הביולוגיים נפטרו או כאשר נקבע שאין הם כשירים לטפל בילד).

כאשר התביעה מוגשת בשם הילד שנפגע על ידי הוריו, החתימה על כל מסמכי התביעה, לרבות יפוי הכח לעוה"ד שמגיש את התביעה, צריכה להיות של שני ההורים יחדיו, גם אם הם נפרדו זה מזו, וגם אם המשמורת הקבועה על הילד נמצאת בידי אחד ההורים בלבד.

ככלל, הפיצויים במקרה של ילד שנפצע בתאונת דרכים שייכים לילד עצמו, ועל כן בית המשפט יורה להפקיד את כספי הפיצויים בתכנית חסכון על שמו וזאת עד הגיעו לגיל 18. להוריו של הילד אסור להשתמש בכספים אלה, למעט במקרים חריגים. שבהם יהיה עליהם לפנות לבית המשפט ולקבל אישור מיוחד לכך. לדוגמא, כאשר הילד נפגע פגיעות קשות במיוחד שמצריכות הוצאות טיפול גבוהות עבור סיעוד ושיקום הילד, ניתן לפנות לבית המשפט כדי לקבל ממנו אישור מיוחד להשתמש בכספי הפיצויים של הילד על מנת לממן הוצאות אלו.

זהות הנתבע בתביעת פיצויים לפי חוק הפלת"ד נקבעת לפי זהות הנפגע/התובע, וזאת כמפורט להלן:

 

אם הנפגע הוא נהג של כלי רכב מנועי שמעורב בתאונת הדרכים, עליו להגיש את התביעה כנגד חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הרכב שלו.

 

אם הנפגע הינו נוסע של כלי רכב מנועי שמעורב בתאונת הדרכים, עליו להגיש את התביעה כנגד חברת הביטוח של הרכב שבו הוא נסע. אם מדובר בתאונה שעירבה מספר כלי רכב, כל נוסע תובע את חברת הביטוח של כלי הרכב שבו הוא נסע. אם לרכב שבו הוא נסע לא היה ביטוח חובה, עליו להגיש את התביעה כנגד תאגיד קרנית.

אם הנפגע הינו הולך רגל, עליו להגיש את התביעה כנגד חברת הביטוח של הרכב שפגע בו. אם לאותו רכב אין ביטוח חובה או שנהג הרכב אינו ידוע מאחר שהוא נמלט מהמקום, עליו להגיש את תביעה כנגד תאגיד קרנית

משרד עורכי דין נזיקין מוביל שמביא איתו חדשנות, יצירותיות והצלחה

המשרד משקיע מאמצים רבים ביצירת פתרונות משפטיים מקיפים ב-360 מעלות במקצועיות רבה וללא פשרות תוך השקעה עצומה בלמידה מול עידכוני החוק והפסיקה בבתי המשפט וזאת על מנת להעניק ללקוחותינו את הרמה המשפטית הגבוהה והאיכותית ביותר

אריאלה גפן - עורכת דין

תאונות דרכים עם ילדים 1

תוכן עניינים

אנחנו כאן לעזור לך

נפגעתם, נפצעת נגרם לכם נזק מתאונה או רשלנות?

פנו עוד היום למשרד עורכי דין מקצועי ואיכותי 

תביעות נזקי גוף
0 +
שנות ניסיון
0 +
לקוחות מרוצים
0 +
מחויבות ללקוח
0 %

השאר/י פרטים לתיאום פגישת ייעוץ

לקבלת ייעוץ ממוקד, אסטרטגי ובניית תוכנית פעולה להגשת תביעה – אנא השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם האפשרי.

ייעוץ משפטי ללא עלות וללא התחייבות

small_c_popup.png
עורך דין תאונות דרכים

אל תוותרו על הזכויות שלכם

אם נפגעת או נפצעת מגיע לך פיצוי כספי.

השאירו פרטים להערכת הפיצוי הכספי שמגיע לך ועורכת הדין אריאלה גפן תיצור קשר בהקדם

small_c_popup.png

אריאלה גפן - משרד עורכי דין

נפגעתם בתאונת דרכים? אולי אתם זכאים לפיצוי כספי

אנא מלא את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן