פיצוי כספי לרוכב אופנוע שנפגע בתאונת דרכים ללא רישיון ישראלי - בית המשפט חייב את חברת הביטוח ליידע את המבוטחים בעניין תנאי הפוליסה ודחה את הערעור
Picture of מאת: אריאלה גפן, עורכת דין

מאת: אריאלה גפן, עורכת דין

משרד עורכי דין תאונות דרכים

תוכן עניינים

פיצוי כספי לרוכב אופנוע שנפגע בתאונת דרכים ללא רישיון ישראלי

התובע הוא אזרח ישראלי שהתגורר מספר שנים בארצות הברית, ובעל רישיון אמריקאי לנהיגה באופנוע בנפח של 500 סמ"ק, שתוקפו עד ליום .7.2.2009 ביום 13.3.2006 הגיע המערער לישראל, רכש אופנוע וביום 10.12.2007 רכש אצל המאגר הישראלי לביטוחי רכב (הפול), ביטוח חובה לתקופה של חצי שנה. ביום 10.6.2008 רכש התובע אצל הפול ביטוח חובה נוסף, אף הוא לתקופה של חצי שנה. ביום 24.7.2008 נפגע התובע בתאונת דרכים בעת שנהג באופנוע.

תאונות אופנוע 

התובע שנפגע תאונת אופנוע הגיש תביעת תאונת אופנוע נגד הפול לתשלום פיצויים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה1975 – (להלן: החוק). הפול טענה כי פוליסת הביטוח שרכש התובע איננה תקפה, משום שלא החזיק רישיון נהיגה בתוקף בעת התאונה, המתיר לו לנהוג בישראל (להבדיל מארצות הברית) באופנוע בו נהג. על כן, נטען כי אין כיסוי ביטוחי לנזקיו, הן לנוכח סעיף 7(3) לחוק הן לנוכח הוראות פוליסת הביטוח שרכש. 

החלטת בית משפט מחוזי

בהחלטתו מיום 27.1.2015 הכריע בית המשפט המחוזי בשאלת האחריות, וקבע כי הפול אחראית לנזקיו של המערער. נקבע כי למרות שבמועד התאונה רישיון הנהיגה האמריקאי של המערער לא היה בתוקף בישראל, הפול הפרה את חובת הגילוי כלפיו בכך שלא העמידה אותו על מורכבות הדין הישראלי בכל הנוגע להכרה ברישיונות זרים, כמשתקף בתקנות 567 ו567-א לתקנות התעבורה, התשכ"א1961- (להלן: התקנות). לאור זאת, נקבע כי הפול מושתקת מלטעון שפוליסת הביטוח שרכש התובע אינה בתוקף, ועליה לפצותו בגין נזקי הגוף שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה. בקשת רשות ערעור שהגישה הפול על החלטה זו נדחתה, תוך שנקבע כי מקומן של טענותיה בסוגיית הכיסוי הביטוחי "להתברר בערכאת הערעור, במידת הצורך, רק לאחר שיושלם ההליך בבית משפט קמא" (רע"א 1629/15 המאגר הישראלי לביטוחי רכב נ' פלוני, פסקה 3 (19.5.2015)).

בית המשפט העליון קיבל את הערעור של התובע

כבוד השופט, יצחק עמית קבע שעל חברת הביטוח הפול חלה חובת גילוי כלפי התובע שהינו המבוטח שלה, בכל הנוגע לתנאי פוליסת הביטוח החלים על הכיסוי הביטוחי.

סעיף 7(3) לחוק מגביל את זכאותו לפיצויים של נפגע תאונות דרכים שנהג ללא רישיון תקף, אף אם הייתה בבעלותו פוליסת ביטוח, למעט במקרה שרישיונו פג מחמת אי תשלום אגרה. זאת, במטרה "להעניש ולהרתיע את מי שנוהגים ללא רישיון ומגדילים בכך את הסיכונים שבדרכים" (עניין לביא, בעמוד 829; וראו גם רע"א 4874/04 רביבו נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ, פסקה 3 לפסק דינו של המשנה לנשיאה א' ריבלין (8.2.2007) (להלן: עניין רביבו)). התפיסה המונחת ביסודו של סעיף 7(3) לחוק היא, שנהיגה ללא רישיון נהיגה מתאים יוצרת סיכונים מיוחדים, ואין הצדקה לפצות את מי שיצר את הסיכון המיוחד בעצמו (רע"א 9030/99 גרינברג נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נו(6) ,926 933-932 (2002))

לצד סעיף 7(3) לחוק, תקנות 567 ו567-א מתוות את הדין בכל הנוגע לתוקפו של רישיון נהיגה זר בתחומי מדינת ישראל. בעוד שתקנה 567 מסדירה את הדין לגבי מי שאינו תושב ישראל ואינו תושב אזור, תקנה 567א קובעת את הדין בנוגע לתושב ישראל אשר ברשותו רישיון נהיגה זר – כדוגמת התובע שלפנינו – כלהלן:

"חוזי ביטוח מחייבים לא רק חובת גילוי של המבוטח כלפי המבטח אלא גם משא ומתן וביצוע בתום-לב על-ידי המבטח" (ע"א 188/84 "צור" חברה לביטוח בע"מ נ' חדד, פ"ד מ(3) ,1 פסקה 11 (1986)). היו שהרחיבו אף מעבר לחובת הגילוי גם לחובת המבטח לוודא שהמבוטח ער לתנאים המקדימים ולסייגים לכיסוי הביטוחי. מקום שבו מדובר בדרישה להתקנת אמצעי מיגון להפחתת סיכון, חובת הגילוי והווידוא אף מרחיקת לכת עוד יותר, ומחייבת את המבטח לוודא שהמבוטח קיים את התנאים להם הוא התחייב (דודי שוורץ וריבי שלינגר דיני ביטוח 257 (2005); ירון אליאס דיני ביטוח כרך א 655-654 (2009)).

בפסק הדין נקבע ע"י בית המשפט כי על חברת הפול לשלם לנפגע תוספת של 621,000 ש"ח, כך שהפיצוי הכולל הגיע מעל לחמישה מליון שקל.


אריאלה גפן, עורכת דין תאונות אופנוע

במידה והייתם מעורבים בתאונת אופנוע שגרמה לכם נזקי גוף, רצוי לפנות לעורך דין תאונות אופנוע מומחה שעוסק בתחום תאונות הדרכים מעל 20 שנה לפחות. עורך דין תאונות אופנוע בעל ניסיון בתחום של פציעות גוף לאחר תאונת אופנוע כמו עורכת הדין אריאלה גפן, הבעלים של משרד עורכי דין תאונות אופנוע, תלווה אותך באופן אישי לאורך כל התהליך המשפטי, תנחה אותך ותוודא שהינך ממצה את כל הזכויות המשפטיות שמגיעות לך כמו חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי, פוליסות ביטוח אישיות כך שתקבל את הפיצוי הכספי המירבי שמגיע לך בגין הנזק הפיזי או הנפשי שנגרם לך כתוצאה מתאונת האופנוע.
עורכת הדין אריאלה גפן היא הבעלים של משרד עורכי דין תאונות אופנוע שעוסק בתביעות תביעות תאונות אופנוע ובייצוג נפגעי תאונות אופנוע בתביעות נגד חברות הביטוח מכוח חוק הפלת"ד. עורכת הדין אריאלה ייצגה במשך שנים חברות ביטוח הגדולות והחזקות בישראל כמו גם את חברת הביטוח הפול בתביעות תאונות דרכים וניהלה תיקי מורכבים וקשים עם שיעורי נכות גבוהים, ומכירה לעומק את האסטרטגיות והטקטיקות המשפטיות של אותן חברות ביטוח, היום לאחר שעברה צד ועו"ד אריאלה גפן מייצגת רק תובעים עניין זה מקנה ללקוחותיה של עו"ד אריאלה גפן יתרון משמעותי בניהול תביעות תאונות אופנוע נגד חברות הביטוח.


עורכת הדין אריאלה גפן בעלת ניסיון משפטי רב בייצוג נפגעי תאונות אופנוע בתביעות מול חברות הביטוח. עו"ד אריאלה גפן, מלווה את לקוחותיה לאורך כל שלבי ההליך באופן אישי והיא ורק היא מייצגת לקוחותיה בבתי המשפט השונים (לא עו"ד שכירים), במסגרת המשפטית נגד חברות הביטוח למיצוי זכויותיהם עד לקבלת הפיצוי המירבי נוכח חומרת הנזק הגופני ו/או הנפשי או שיעור הנכות שנגרם להם בעקבות תאונת הדרכים.


עורכת הדין אריאלה גפן מאמינה במתן ייצוג וליווי משפטי צמוד לנפגעי תאונות דרכים בסמוך או קרוב ככל שניתן למועד אירוע תאונת האופנוע. חשוב לציין, כי פנייה מוקדמת לעורך דין תאונות אופנוע תסייע לעורכת הדין אריאלה גפן, עורכת דין תאונת אופנוע, להיערך להגשת תביעת תאונות אופנוע באופן מקצועי על ידי ביצוע בדיקות והערכות רפואיות, איסוף מסמכים רלבנטיים לרבות תיעוד רפואי וראיות משמעותיות, בכך לבנות תיק תביעה מנצח בצורה אסטרטגית נכונה על מנת שהנפגע יוכל לקבל את הפיצוי הכספי המרבי. עורכת הדין אריאלה גפן מסייעת ללקוחותיה להימנע משגיאות אשר עלולות להביא לדחיית התביעה או למזעור הקטנת הפיצוי הכספי שמגיע ללקוח.

לקבלת ייעוץ משפטי ממוקד, אסטרטגי ובניית תוכנית פעולה, התקשרו -0733-752-766 או השאירו פרטים וניצור קשר עוד היום

אריאלה גפן – משרד עורכי דין

מאמרים נוספים מאת עורכת הדין אריאלה גפן

תאונות עבודה – תקנה 40 לנפגעי תאונות עבודה

תקנה 40 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, קובעת את ההליך לקביעת דרגת נכות לנפגעי תאונות עבודה שנפגעו בעצמות הגפיים העליונות. במסגרת הליך זה, ועדה רפואית מוסמכת מטעם המוסד לביטוח לאומי בודקת את הנפגע וקובעת את אחוזי הנכות שלו, בהתאם לפגיעות שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה.

צרו קשר עוד היום

עורכת הדין אריאלה גפן תשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

עורך דין תאונות דרכים
small_c_popup.png

אריאלה גפן - משרד עורכי דין

נפגעתם בתאונת דרכים? אולי אתם זכאים לפיצוי כספי

אנא מלא את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

small_c_popup.png
עורך דין תאונות דרכים

אל תוותרו על הזכויות שלכם

אם נפגעת או נפצעת מגיע לך פיצוי כספי.

השאירו פרטים להערכת הפיצוי הכספי שמגיע לך ועורכת הדין אריאלה גפן תיצור קשר בהקדם

דילוג לתוכן