עורך דין תאונות אופניים חשמליים
בית המשפט העליון קבע בהלכה תקדימית חדשה שאופניים חשמליים אינם בגדר "רכב מנועי", וזאת בפסק דין שניתן על ידו ביום 12.10.2020 בתיק ע"א 7023/19 עזבון המנוח גבריאל אסולין ז"ל נ' וליד דרויש. פסק הדין של ביהמ"ש העליון ניתן בדעת רוב של השופטים עמית ומינץ, וכנגד דעת המיעוט של השופטת ברק-ארז. בעקבות פסק דין זה הוגשה בקשה לדיון נוסף בתיק דנ"א 7340/20, אולם היא נדחתה ביום 4.3.2021 על ידי השופט הנדל, וכתוצאה מכך הפכה ההלכה החדשה להלכה חלוטה.

Share This Post

העליון קבע שאופניים חשמליים אינם "רכב מנועי"

בית המשפט העליון קבע בהלכה תקדימית חדשה שאופניים חשמליים אינם בגדר "רכב מנועי", וזאת בפסק דין שניתן על ידו ביום 12.10.2020 בתיק ע"א 7023/19 עזבון המנוח גבריאל אסולין ז"ל נ' וליד דרויש.

מה קובעת ההלכה החדשה ומהי משמעותה הפרקטית

ההלכה החדשה קובעת שאופניים חשמליים אינם בגדר "רכב מנועי" לפי חוק הפיצויים לתאונות דרכים, תשל"ה-1975 ("חוק הפלת"ד"), ולפיכך רוכב אופניים חשמליים אינו חייב לרכוש פוליסת ביטוח חובה, בפרט שכיום גם לא קיימת כל פוליסה כזו בשוק.

להלכה זו ישנם היבטים שונים במקרה שרוכב האופניים החשמליים היה מעורב בתאונת דרכים שגרמה לנפגעים:

אם רוכב האופניים החשמליים נפגע במסגרת התאונה על ידי כלי רכב – רוכב האופניים יוכל להגיש תביעת פיצויים לפי חוק הפלת"ד כנגד החברה שמבטחת את הרכב הפוגע או את תאגיד קרנית (במקרה שזהות בעל הרכב הפוגע אינה ידועה, כמו במקרה של תאונת "פגע וברח"), וזאת ללא כל צורך להוכיח את האשמה של נהג הרכב בגרימת התאונה. כתוצאה מכך, הוא יוכל לקבל פיצויים בכל מקרה, בדומה להולך רגל שנפגע מרכב בתאונת דרכים.

לעומת זאת, אם רוכב האופניים החשמליים פגע בעצמו בהולך רגל במסגרת התאונה – הולך הרגל לא יוכל להגיש כנגד רוכב האופניים תביעת פיצויים לפי חוק הפלת"ד, אלא הוא יצטרך להגיש כנגדו תביעה רגילה לפי פקודת הנזיקין. אולם, ובשונה מתביעה לפי חוק הפלת"ד, קבלת פיצויים לפי פקודת הנזיקין מותנית בכך שזהות רוכב האופניים החשמליים ידועה להולך הרגל, הולך הרגל הצליח להוכיח את אשמתו של רוכב האופניים החשמליים בגרימת התאונה, וגם ניתן להיפרע מרוכב האופניים (כלומר, ניתן לגבות ממנו בפועל את כספי הפיצויים שנפסקו בפסק דין). לפיכך, ומטבע הדברים, משך הזמן עד לקבלת פיצויים בעקבות תביעה שמוגשת לפי פקודת הנזיקין עלול גם להיות ארוך בהרבה ממשך הזמן עד לקבלת פיצויים בעקבות תביעה שמוגשת לפי חוק הפלת"ד.

לכאורה, ההלכה החדשה יוצרת אי סימטריה ברורה, וזאת לרעת הולך רגל שנפגע מרוכב אופניים חשמליים. אולם בית המשפט העליון סבר שיש מקום לקבלה, מאחר שמהנתונים הסטטיסטיים לגבי היקף הנפגעים בתאונות דרכים שרוכבי אופניים חשמליים מעורבים בהן, עולה שהולכי הרגל מהווים רק 10% מכלל הנפגעים בתאונות הללו, ולרוב גם באופן קל, בעוד שרוב הנפגעים בתאונות אלו הינם רוכבי האופניים החשמליים, ולרוב גם באופן קשה יחסית.

מהם הנימוקים של ההלכה החדשה

פסק הדין דן בשאלה האם אופניים חשמליים הינם כלי רכב מנועי לפי חוק הפלת"ד, שמגדיר "רכב מנועי" כרכב שנע בכח מיכני על פני הקרקע, ואשר נועד לשמש לתחבורה יבשתית.

לכאורה, מאחר שהאופניים החשמליים מצויידים כידוע במנוע חשמלי, אזי ניתן לסבור שהם מהווים רכב מנועי. למרות זאת, שני שופטי דעת הרוב, עמית ומינץ, קבעו כאמור שאופניים חשמליים אינם רכב מנועי, אם כי מנימוקים שונים, וזאת כנגד דעת המיעוט של השופטת ברק-ארז.

השופט עמית סבר שהשאלה האם אופניים חשמליים מהווים רכב מנועי לפי חוק הפלת"ד, צריכה להיקבע בעיקרה לפי מטרת חוק הפלת"ד, שהינו חוק שמבוסס על גישת האחריות המוחלטת, כלומר, חוק שנועד לתת פיצויים לכל מי שנפגע בתאונת דרכים וזאת ללא כל קשר לסוגיית האחריות והאשמה של דיני הנזיקין הרגילים. אולם, מאחר שגישת האחריות המוחלטת של חוק הפלת"ד מבוססת על עריכת ביטוח חובה, וכיום לא ניתן לערוך ביטוח חובה לאופניים חשמליים, אזי לא ניתן להטיל על רוכבי האופניים החשמליים אחריות מוחלטת לפי חוק הפלת"ד, ומכאן גם שלא ניתן להגדיר את האופניים החשמליים כרכב מנועי לפי חוק הפלת"ד. בנוסף, השופט עמית סבר שגם משיקולי מדיניות משפטית אין מקום לקבוע שאופניים חשמליים הינם בגדר רכב מנועי, מאחר שהדבר יוביל להטלת חובת עריכת ביטוח חובה על רוכביהם, וכתוצאה מכך ליצירת תמריץ שלילי לגבי השימוש בהם וכן לתת ביטוח לגביהם.

השופט מינץ סבר גם הוא שאופניים חשמליים אינם בגדר רכב מנועי לפי חוק הפלת"ד, אולם בהתבסס על נימוקים אחרים. לדבריו, האופניים חשמליים מוגדרים בחקיקת המשנה כאופניים עם "מנוע עזר", ומכאן שתפקידו של המנוע שמותקן באופניים החשמליים הוא רק לעזור ולסייע לרוכב האופניים בפעולת הדיווש, שהיא למעשה הפעולה העיקרית שנדרשת להפעלת אופניים אלו, כך שמנוע זה אינו משנה את מהותם של האופניים ואינו הופך אותם ל-"רכב מנועי".

לעומת שניהם, השופטת ברק-ארז סברה שאופניים חשמליים מהווים רכב מנועי לפי חוק הפלת"ד, וזאת מאחר שדי בכך שמדובר באופניים שמותקן בהם מנוע חשמלי כדי לקבוע שהם רכב מנועי. השופטת הגיעה למסקנה זו גם לפי מטרת חוק הפלת"ד, שנועד לכסות את הנזקים שעלולים להתרחש כתוצאה משימוש ברכבים מנועים, וזאת נוכח הסיכון הגדול שנשקף לדעתה גם מאופניים חשמליים. עם זאת, היא גם סברה שאולי יש מקום להחריג את האופניים החשמליים מההגדרה של רכב מנועי לפי חוק הפלת"ד, אולם החרגה זו צריכה להיעשות על ידי המחוקק ולא על ידי בית המשפט.

לסיכום: 

בהתאם להלכת ביהמ"ש העליון, אופניים חשמליים אינם מהווים רכב מנועי, ורוכביהם פטורים מעריכת ביטוח חובה לגביהם במקרה של תאונות אופניים חשמליים

עורך דין תאונות דרכים – אריאלה גפן משרד עורכי דין

עו"ד אריאלה גפן צברה את הניסיון המשפטי הרב שלה בייצוג משפטי חברות הביטוח הגדולות בישראל כעורכת דין בכירה בתביעות תאונות דרכים מורכבות וקשות, ללא ספק ניסיון זה מהווה יתרון מהותי ללקוחות המשרד שכן עו"ד אריאלה גפן מכירה היטב את דרכי הפעולה שבהן נוקטות חברות הביטוח על מנת לדחות את תביעת תאונת הדרכים, והיא תדע להדריך אותך איך להימנע מטעויות ולפעול נכון מול חברות הביטוח על מנת לזכות בתביעה ופיצוי כספי מרבי.

עם ניסיון של מעל 20 שנה כ-עו"ד תאונות דרכים ולאחר שייצגה באלפי תיקי תאונת דרכים בתחום הנזיקין, רתמה עו"ד אריאלה גפן לטובת משרד עורכי דין נזיקין עם פריסה ארצית רחבה שהקימה על מנת לשרת את נפגעי תאונות הדרכים מול חברות הביטוח הגדולות בישראל אשר יעשו ככל שביכולתן להוריד את סכום הפיצוי הכספי שמגיע לנפגע תאונת הדרכים.

אם נפגעת בתאונת דרכים, או תאונת דרכים אופניים חשמליים אל תקחו סיכון מיותר מול חברות הביטוח שיפגעו לכם בסיכוי התביעה ובפיצוי הכספי, פנו עוד היום לעו"ד אריאלה גפן לקבלת ייעוץ משפטי ממוקד ונכון ללא עלות וללא התחייבות מ- עורך דין תאונות אופניים חשמליים.

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ללא עלות וללא התחייבות

את הניסיון העשיר שצברה בייצוג חברות הביטוח הגדולות בישראל כעורכת דין בכירה בתיקי תאונות דרכים מורכבים רתמה עו"ד אריאלה גפן לטובת משרד עורכי דין נזיקין שהקימה  על מנת לשרת את נפגעי תאונת הדרכים מול חברות הביטוח.

ההיכרות עם הביורוקרטיה, אופן התנהלות המערכת המשפטית והגופים השונים, לרבות חברות הביטוח, משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי, מאפשרת לעו"ד אריאלה גפן להשתמש בכלים וידע שצברה הודות לניסיון של למעלה מ- 20 שנה.

ההתמחות של עו"ד אריאלה גפן בתביעות ביטוח ונזיקין מאפשרת לה לנהל תיקי  מורכבים וקשים לרבות בתאונות דרכים, רשלנות רפואית, תאונות עבודה ותאונות אופניים חשמליים ולהבטיח ללקוחותיה אפס פשרות באשר למיצוי זכויותיהם המלאות בצורה המקצועית והטובה ביותר.

לייעוץ משפטי ובניית תוכנית פעולה ממוקדת ואישית אנא השאירו פרטים וניצור עמכם קשר

תשלום על פי הצלחה בלבד

More To Explore

נפילה במדרכה
מאמרים משפטים

ההבדל בין תאונת דרכים לבין תאונת דרכים בעבודה

רבים מציבור המשתמשים בדרכים הציבוריות בארץ נתקלים במקרים בהם ישנם בורות, מהמורות, סדקים, שקעים, או כל מפגע סביבתי אחר. תופעה מצערת זו יכולה לצוץ במדרכות בהם אנו פוסעים, במסלולי רכיבה לאופניים, בכבישים בהם אנו נוהגים, וכיו"ב.

נפילה במדרכה
מאמרים משפטים

תביעה נגד העיריה בגין בור בכביש או ברחוב

רבים מציבור המשתמשים בדרכים הציבוריות בארץ נתקלים במקרים בהם ישנם בורות, מהמורות, סדקים, שקעים, או כל מפגע סביבתי אחר. תופעה מצערת זו יכולה לצוץ במדרכות בהם אנו פוסעים, במסלולי רכיבה לאופניים, בכבישים בהם אנו נוהגים, וכיו"ב.

צרו קשר עוד היום

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

עורכת דין אריאלה גפן
small_c_popup.png

אריאלה גפן - משרד עורכי דין

נפגעתם בתאונת דרכים? אולי אתם זכאים לפיצוי כספי

אנא מלא את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

small_c_popup.png
עורך דין תאונות דרכים

רגע, לפני שאתם הולכים

אם נפגעת או נפצעת מגיע לך פיצוי כספי.

השאירו פרטים להערכת הפיצוי הכספי שמגיע לך ועורכת הדין אריאלה גפן תיצור קשר בהקדם

אריאלה גפן - משרד עורכי דין