למרבה הצער, התופעה של תאונות דרכים ממשיכה להיות בגדר "מכת מדינה" בארצנו מזה שנים רבות, ובאופן שגורם לנזקים קשים מנשוא, הן פיזיים, הן נפשיים, והן כלכליים. גם המחוקק הישראלי היה מודע למצב זה, ועל כן הוא חוקק את חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 ("חוק הפלת"ד"), אשר חולל רפורמה עמוקה בתחום הפיצויים לנפגעי הגוף עקב תאונות דרכים בארץ. פסק הדין של ביהמ"ש העליון ניתן בדעת רוב של השופטים עמית ומינץ, וכנגד דעת המיעוט של השופטת ברק-ארז. בעקבות פסק דין זה הוגשה בקשה לדיון נוסף בתיק דנ"א 7340/20, אולם היא נדחתה ביום 4.3.2021 על ידי השופט הנדל, וכתוצאה מכך הפכה ההלכה החדשה להלכה חלוטה.
Picture of מאת: אריאלה גפן, עורכת דין

מאת: אריאלה גפן, עורכת דין

משרד עורכי דין תאונות דרכים

תוכן עניינים

את מי תובעים לקבלת פיצויים בגין תאונת דרכים?

את מי תובעים לקבלת פיצויים בגין תאונת דרכים?

למרבה הצער, התופעה של תאונות דרכים ממשיכה להיות בגדר "מכת מדינה" בארצנו מזה שנים רבות, ובאופן שגורם לנזקים קשים מנשוא, הן פיזיים, הן נפשיים, והן כלכליים.

גם המחוקק הישראלי היה מודע למצב זה, ועל כן הוא חוקק את חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 ("חוק הפלת"ד"), אשר חולל רפורמה עמוקה בתחום הפיצויים לנפגעי הגוף עקב תאונות דרכים בארץ.

עקרון האחריות המוחלטת

בעבר, היה על מי שנפגע בתאונת דרכים להוכיח את רשלנותו של הפוגע כדי לקבל פיצויים בגין נזקי הגוף שלו, וזאת בהתאם לדיני הנזיקין הקלאסיים. כתוצאה מכך, הנפגע לא היה זכאי לקבלת פיצויים במגוון נסיבות. למשל, כאשר הפוגע לא התרשל, כאשר הנפגע לא הצליח להוכיח שהפוגע התרשל, כאשר הפוגע נמלט מהמקום (כגון בתאונת "פגע וברח"), כאשר הנפגע עצמו היה אשם בתאונת הדרכים, או כאשר הוא נפגע עקב תאונה עצמית.

מצב זה השתנה עם חקיקת חוק הפלת"ד, אשר קובע את עקרון האחריות המוחלטת, לפיו כל מי שנפגע בתאונת דרכים זכאי לפיצויים, וזאת ללא קשר לשאלה מי אשם בקרות התאונה, הפוגע או הנפגע עצמו, למעט במקרים מסויימים, שיפורטו בהמשך הדברים להלן. עיקרון זה נועד להבטיח ש(כמעט) כל אדם יקבל פיצויים בגין נזקי הגוף שייגרמו לו עקב תאונת דרכים, וזאת אף אם הוא עצמו אשם בגרימתה.

כדי לממש ולממן את עקרון האחריות המוחלטת, הוטלה על הנהגים החובה לבטח בביטוח חובה את כלי הרכב שלהם, וזאת לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970.

בנוסף החוק הקים את תאגיד קרנית, שנועד לשלם פיצויים לנפגע בעיקר בנסיבות בהן הנהג הפוגע אינו ידוע, או כאשר אין לנהג ביטוח חובה, או כאשר חברת הביטוח הפכה לחדלת פרעון. מימון פעילותו של תאגיד קרנית נעשה באמצעות חלק מכספי הפרמיה של ביטוח החובה שמועברים אליו על ידי חברות הביטוח.

הנתבע בתביעת פיצויים בגין תאונת דרכים נקבע לפי הנפגע

התשובה לשאלה את מי תובעים לקבלת פיצויים בגין תאונת דרכים, מותנית בזהותו של הנפגע: הנהג, הנוסע, או הולך רגל, וזאת כפי שיוסבר להלן.

1. הנפגע הינו הנהג. כפי שצויין לעיל, כל בעל רכב בארץ מחוייב לבטח את הרכב שלו בביטוח חובה. לפיכך, אם הנהג נפגע בתאונה, עליו לתבוע את חברת הביטוח שביטחה את הרכב שלו. אם לנהג אין ביטוח חובה, הוא לא יהיה זכאי לקבלת פיצויים לפי חוק הפלת"ד, וזאת גם אם בתאונה שלו היה מעורב כלי רכב אחר שבוטח בביטוח חובה. כדי לקבל פיצויים במקרה כזה, הוא יצטרך להגיש תביעה כנגד נהג הרכב האחר ולהוכיח את אשמתו בגרימת התאונה, וזאת בהתאם לפקודת הנזיקין.

2. הנפגע הינו נוסע. אם נוסע נפגע בתאונת דרכים, עליו להגיש תביעת פיצויים כנגד חברת הביטוח של הרכב שבו הוא נסע, וזאת גם אם התאונה עירבה כלי רכב אחרים שהיו אשמים בגרימת התאונה. אם התאונה עירבה מספר כלי רכב, כל נוסע תובע את חברת הביטוח של כלי הרכב שבו הוא נסע. אם לרכב שבו הוא נסע לא היה ביטוח חובה, הוא יוכל להגיש תביעה כנגד תאגיד קרנית.

3. הנפגע הינו הולך רגל. אם הנפגע הינו הולך רגל, באפשרותו לתבוע את חברת הביטוח שביטחה את הרכב הפוגע. אם אין ביטוח חובה לרכב הפוגע, או אם הפוגע איננו ידוע, כגון בתאונת פגע וברח, באפשרותו להגיש תביעה כנגד תאגיד קרנית.

מי אינו זכאי להגיש תביעת פיצויים לפי חוק הפלת"ד?

כפי שצויין לעיל, חוק הפלת"ד מאפשר כמעט לכל נפגע בתאונת דרכים לקבל פיצויים, למעט במקרים מסויימים.

מדובר בששה מקרים, שמצויינים בסעיף 7 לחוק הפלת"ד, וזאת כמפורט להלן:

1. מי שגרם לתאונה במתכוון. מדובר במי שגרם לתאונה במטרה לגרום נזק גוף או נזק רכוש.

2. מי שנהג ברכב ללא הסכמת בעליו, תוך הפרת החוק לתיקון דיני העונשין (שימוש ברכב ללא רשות), תשכ"ד-1964, וכן מי שנסע עמו ברכב ביודעו שהנהג נטל את הרכב ללא רשות.

3. מי שנהג ברכב ללא רישיון, למעט רישיון שפקע עקב אי תשלום אגרה או עקב הגבלה שהוטלה במסגרת הליכי הוצל"פ.

4. מי שהרכב שימש לו, או סייע בידו, לביצוע פשע.

5. מי שנהג ברכב ללא ביטוח חובה או ללא כיסוי ביטוחי שמכסה את שימושו ברכב, למעט במקרה בו הנהג לא ידע ולא יכול היה לדעת שהוא נוהג ללא ביטוח או ללא כיסוי ביטוחי, שאז הוא יוכל להגיש תביעה נגד קרנית, לפי סעיף 7א לפלת"ד.

6. בעל הרכב או המחזיק בו שהתיר לאדם אחר לנהוג ברכב בידיעה שאין לו ביטוח חובה או שהביטוח אינו מכסה את הנסיעה ברכב שבה הוא נפגע, וזאת בין בהיותו בתוך הרכב ובין בהיותו מחוצה לו.

יחד עם זאת, יש לשים לב שסעיף 7ב לחוק הפלת"ד קובע שאם מי מהנפגעים לפי סעיף 7 לחוק הפלת"ד נהרג בתאונה, אזי התלויים שלו (להבדיל מהיורשים) יוכלו להגיש תביעת פיצויים לפי חוק הפלת"ד. אם מדובר בנפגע שנהג ללא ביטוח או ללא כיסוי ביטוחי מתאים, הם יוכלו להגיש תביעה כנגד קרנית.

ייצוג מקצועי על ידי עורך דין תאונות דרכים יבטיח לכם פיצוי מרבי

כפי שצוין לעיל, תאונות דרכים משקפות מצב טראומטי יחד עם נזק גוף כמו שברים שהתקנות סביבו אינן חד משמעיות. פרט לכך, על מנת להבטיח שנפגעי תאונות דרכים יקבלו את מלוא הפיצויים שמגיעים להם, יהיה עליהם ולהוכיח את הפגיעה באופן בלתי ניתן לערעור כדאי שיהיה עו"ד תאונות דרכים או עורך דין תאונות אופנוע שילווה אותם וינחה אתכם בתהליך מרגע הפגיעה, כמו כן אם נפגעת בתאונת אופניים חשמליים חשוב שיילווה אתכם עורך דין תאונות אופניים חשמליים.

רק בעזרת עורך דין תאונות דרכים מומלץ או עורכי דין נזיקין הטובים ביותר תוכלו למצות את מלוא הזכויות שלכם.

אריאלה גפן – עורכת דין תאונות דרכים

עורכת הדין אריאלה גפן צברה את הניסיון העשיר המשפטי שלה בתביעות תאונות דרכים כאשר ייצגה את חברות הביטוח הגדולות בישראל כעורכת דין בכירה בתיקי תאונות דרכים מורכבים וקשים.

את הניסיון הרב בתביעות תאונות דרכים (מעל 20 שנים) רתמה עו"ד אריאלה גפן לטובת הקמת משרד עורכי דין נזיקין המתמחה בתאונות דרכים על מנת לשרת את נפגעי תאונת הדרכים בתביעות נזקי גוף נגד חברות הביטוח בישראל.

ההיכרות עם הביורוקרטיה, אופן התנהלות המערכת המשפטית והגופים השונים של חברות הביטוח, משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי, מאפשרת לעו"ד אריאלה גפן להשתמש בכלים וידע שצברה הודות לניסיון של למעלה מ- 20 שנה לנצח בתיקי תביעה ולהשיג את הפיצוי המקסימלי עבור לקוחותיה.
.
ההתמחות של עו"ד אריאלה גפן בתביעות ביטוח ונזיקין מאפשרת לה לנהל תיקי תאונות דרכים גדולים, קשים ומורכבים ולהבטיח ללקוחותיה אפס פשרות באשר למיצוי זכויותיהם המלאות בצורה המקצועית והטובה ביותר.

לקבלת ייעוץ משפטי ממוקד ונכון מעורך דין תאונות דרכים או עורך דין נזיקין מומלץ השאירו פרטים או התקשרו וניצור קשר בהקדם האפשרי.

יודגש, משרד עורכי דין אריאלה גפן פועל על פי החוק מכאן שכר הטרחה בתביעות תאונות דרכים מבוסס הצלחה ובאחוזים מהפיצוי הכספי שתקבלו מחברת הביטוח, כך שאין צורה בהשקעה של אלפי שקלים על מנת להגיש תביעת תאונת דרכים, ושכר הטרחה אינו מהווה שיקול להגשת התביעה.

לייעוץ ללא עלות וללא התחייבות אתם מוזמנים להתקשר – טלפון: 0733-7752766

לקבלת ייעוץ משפטי ממוקד, אסטרטגי ובניית תוכנית פעולה, התקשרו -0733-752-766 או השאירו פרטים וניצור קשר עוד היום

אריאלה גפן – משרד עורכי דין

מאמרים נוספים מאת עורכת הדין אריאלה גפן

תאונות אופנוע ונזקי גוף: החשיבות של התמודדות נכונה עם הפציעות

תאונות אופנוע הן מהסוגים המסוכנים ביותר של תאונות דרכים, במיוחד כאשר מדובר בנזקי גוף חמורים. רוכבי אופנוע נמצאים בסיכון גבוה יותר לפציעות קשות בהשוואה לנהגים ברכב סגור, בשל חשיפתם הפיזית המלאה במהלך התאונה. במקרה של תאונת אופנוע, ההשלכות עלולות להיות חמורות מאוד ולדרוש טיפול רפואי מיידי ונכון.

תמונת צילום רנטגן המציגה שבר ביד. התמונה מציגה את השבר בעצמות היד באופן ברור, ונראית כמו סריקת רנטגן רפואית עם פרטים של העצמות וקו השבר הנראה לעין.
מאמרים משפטים

שבר ביד מתאונת דרכים? – כל מה שצריך לדעת

במאמר זה נדון בתאונות דרכים עם נזקי גוף, ובפרט בשברים ביד. נסקור את הסיבות העיקריות לתאונות, תסמינים ואבחון שברים, דרכי הטיפול האפשריות ותוצאות אפשריות של טיפול לא נכון. כמו כן, נפרט על ההיבטים המשפטיים הקשורים לתאונות דרכים והצורך בקבלת פיצויים. המאמר כולל מידע חיוני לנפגעים ועצות מועילות להחלמה ושיקום.

צרו קשר עוד היום

עורכת הדין אריאלה גפן תשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

עורך דין תאונות דרכים
small_c_popup.png
עורך דין תאונות דרכים

אל תוותרו על הזכויות שלכם

אם נפגעת או נפצעת מגיע לך פיצוי כספי.

השאירו פרטים להערכת הפיצוי הכספי שמגיע לך ועורכת הדין אריאלה גפן תיצור קשר בהקדם

small_c_popup.png

אריאלה גפן - משרד עורכי דין

נפגעתם בתאונת דרכים? אולי אתם זכאים לפיצוי כספי

אנא מלא את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן